Standard Transformatorer

Oljetransformatorer 50Hz produseres
i henhold til IEC60076-1, EN og REN,
EU 548 -ecodesign Transformers

Oljetransformatorer har lavest tap, lavest akustisk støy og høyest driftssikkerhet. Standard systemspenninger 24kV,12kVog1kV. På forespørsel produseres også 36kV

Ved innføring av EU direktiv no. 548/2014 fra 1.juli 2015, vil oljetransformatorene styrke sin posisjon ved fornyelse av i distribusjonsnettet. Ny Europanorm EN 50588-1 legger i første omgang  mest  vekt på lave tomgangstap. Toleranse på målte, garanterte tap er 15% på enkelttap og 10% på totale tap. Tomgangstap måles ved merkespenning og belastningstap  måles og refereres til merkestrøm.        IEC60076-1 2011

Eksempel på spesifisering av merkeverdier med regulering +-2×2,5% eller +2-4×2,5%. Omkoblere for fasestrøm større enn 120A på forespørsel.

22/0,415  inntil 2500kVA  temp.kl A , 3150kVA temp.kl B

22/0,240  inntil 1250kVA kl A  Yyn0  ( 1600kVA se Dyn11-Dd0)

22/0,415-0,240  inntil 1600kVA kl A  Dyn11-Dd0

22/0,690 inntil 3500kVA, 3700kVA kl.B Dy, 3800kVA kl.B Yd

22/1,0 inntil 3600kVA kl.A Yd, 3900kVA kl.B Yd

0,690/0,415 Dyn11 inntil 2500kVA uten reg. – angi effektretning

0,415/0,240 YNd11 inntil 1600kVA  uten reg.  -angi effektretning

 

 

Relaterte dokumenter