Digitalisering er eit strategisk satsingsområde for Møre Trafo. Vi står ovanfor store endringar med innføring av nye system og flytting av fleire system frå on-prem til SaaS.
På IKT-avdelinga har vi i dag 5 tilsette.

ARBEIDSOPPGÅVER
 – Bistå 1. linjesupport med typiske supportsaker
– Bistå i driftsoppgåver
– Bidra med å auke bruken av Microsoft 365 blant våre ansatte
– Delta i IKT-prosjekt

 Ønska kvalifikasjonar og personlege eigenskapar
 – Lærevillig og motivert for å ta fagbrev innan IT-driftsfaget
 – Sjølvstendig og like å ta ansvar
 – God til å samarbeide og kommunisere med andre
– Strukturert og nøyaktig
– Serviceinnstilt

Vi tilbyr
 – Brei kompetanseutvikling gjennom varierte og sjølvstendige arbeidsoppgåver
– Gode arbeidsverktøy og eigen arbeidsstasjon
– God oppfølging både faglig og sosialt av blant anna fagleg leiar og instruktører
– Eit faglig, uformelt og inkluderande arbeidsmiljø
– Fleksibel arbeidstidsordning
– Gode pensjons- og forsikringsordninger
– Kontorstad i Møre Trafo sitt hovudkontor i Sykkylven
– Løn etter avtale

Møre Trafo har vore lærlingsbedrift i fleire år og har eit tett og godt samarbeid med Opplæringskontoret for møbel-, tre- og mekanisk industri i Sykkylven.

For spørsmål om stillinga, ta kontakt med:           
IT-sjef Trond Bonesmo på telefon 924 71 170

Søknad med CV – sendast innan 01.03.24 til:
HR-leder Solgun Welle på solgun.welle@moretrafo.no