Velkommen til
Møre Trafo AS

Skandinavias største produsent av fordelingstransformatorer og ferdigmonterte nettstasjoner.

Velkommen til
Møre Trafo AS

Skandinavias største produsent av fordelingstransformatorer og ferdigmonterte nettstasjoner.

Velkommen til
Møre Trafo AS

Skandinavias største produsent av fordelingstransformatorer og ferdigmonterte nettstasjoner.

Velkommen til
Møre Trafo AS

Skandinavias største produsent av fordelingstransformatorer og ferdigmonterte nettstasjoner.

Aktuelt


Spor sending

Målet er å utvikle en trafoproduksjon tuftet på ekspertise i verdensklasse for den nye fabrikksjefen som trolig er den første landslagstreneren som er ansatt i Møre Trafo.
Les mer
Møre Trafo leverer trafoene for arbeidsstrøm til området hvor Google skal bygge det som kan bli et av verdens største datasenter.
Les mer