Velkommen til
Møre Trafo AS

Skandinavias største produsent av fordelingstransformatorer og ferdigmonterte nettstasjoner.

Velkommen til
Møre Trafo AS

Skandinavias største produsent av fordelingstransformatorer og ferdigmonterte nettstasjoner.

Velkommen til
Møre Trafo AS

Skandinavias største produsent av fordelingstransformatorer og ferdigmonterte nettstasjoner.

Velkommen til
Møre Trafo AS

Skandinavias største produsent av fordelingstransformatorer og ferdigmonterte nettstasjoner.

Aktuelt


Spor sending

Møre Trafo donerer transformatorer til Ukraina. Disse vil gi sårt etterlengtet strømdistribusjon til mange tusen mennesker i det hardt pressede landet.
Les mer
Møre Trafo har i løpet av det siste året utlyst flere ti-talls nye stillinger og fått napp på alle. Virksomheten går så det suser, og fremstår som en svært attraktiv og sikker arbeidsplass.
Les mer