Presentasjonsfilm

http://vimeo.com/110559364

Mål, miljø og verdier

Møre Trafo AS er medlem av RENAS, dette sikrer retur av alle elektriske produkter og komponenter til gjenvinning etter 30 års brukstid. Vår produksjon forgår i Norge for å sikre våre kunder «kortreiste» produkter og dermed sparer miljøet for unødig CO2 utslipp. Vi arbeider kontinuerlig med å redusere bruk av råvarer gjennom optimale produksjonsmetoder og logistikk som skåner miljøet på den aller beste måten. Transformatorer fra Møre Trafo er konstruert for høy virkningsgrad på hele 99% og gjenvinningsgrad opp imot 98%. Bedriften har også satt i gang et omfattende service- og vedlikeholds program for reparasjoner av transformatorer. Der blir alle utskiftbare deler tatt hånd om på en forsvarlig, miljømessig måte, som blant annet innbefatter sikkerhet og risikovurdering for helse, klima og energisparing.

Historikk

Møre Trafo ble etablert i 1951 av Oddvar Rieve Kristiansen under navnet AS Møre Transformatorfabrikk. De første årene leide bedriften produksjonslokaler før det ble bygget ny fabrikk på Aursneset i Sykkylven. De første årene ble det hovedsakelig produsert transformatorer, før det i 1979 ble startet produksjon av nettstasjoner. Fabrikken har stadig blitt utvidet etter hvert som produksjonen og antall ansatte har steget. Møre Trafo AS er fremdeles et familieeid selskap. Det drives i dag av andregenerasjon ved Adm. Dir. Tor Rieve Kristiansen og Jo Rieve Kristiansen som leder eiendomsselskapet Rieve gruppen. Selskapet har et produksjonsareal på hele 14.750m2 og sysselsetter 177 ansatte ved det moderne fabrikkanlegget på Aursnes i Sykkylven.

Eierskap/organisering

Møre Trafo AS er eid av konsernet Møre Electric Group. Møre Electric Group eies med 66 % av familiekonsernet Rieve gruppen og 34 % av Schneider Electric. Dette er med å sikre markedet et komplett produktspekter og gir samtidig merverdier til våre transformatorer og nettstasjoner.

KL-Industri AS er lokalisert i Sverige og er et heleid datterselskap av Møre Electric Group som betjener det nordiske markedet. Selskapet sysselsetter 113 ansatte ved sitt produksjonsanlegg i Finspång i Sverige.

Klippeverk med PB/T stacker - GEORG 2011

Produksjon

Møre Trafo AS er en ledende norsk produsent og leverandør av transformatorer og nettstasjoner. Dagens produksjon omfatter også lavspenningstavler, aluminiumsdører og -ventiler til transformatorrom. Møre Trafo har et produksjonsareal på 14.750m2 og er lokalisert i industribygda Sykkylven i Møre og Romsdal. Selskapet sysselsetter i dag 177 faglig, dyktige medarbeidere. Gjennom en ordrestyrt produksjon med fokus på kvalitet og leveringspresisjon følges selskapets strategi om å levere mer av det som teller til kundene til enhver tid.

LAE folievikling 2009

Foldemaskin

Samarbeidspartnere

Møre Trafo samarbeider med Schneider Electric og de nordiske salgsorganisasjonene til Schneider er strategiske partnere for å komplettere produktspekteret. Dette gjøres for at bedriftene i konsernet skal være en best mulig total leverandør av mellomspenningsprodukter.

KL-Industri AB er søsterselskap til Møre Trafo og har i lang tid arbeidet sammen med Møre Trafo med å betjene det nordiske markedet. Vi ønsker å utvikle dette samarbeidet videre. Hovedproduktene til KL-Industri er nettstasjoner for elverk og industri. De er også distributør for Møre Trafo av fordelingstransformatorer i Sverige.