BÆREKRAFT

Vi fokuserer vår innsats på å være et mest mulig bærekraftig selskap, hvis produkter og tjenester har lavest mulig innvirkning på miljøet.

Bærekraftsrapport 🔗

ÅPENHETSLOVEN (Lov om virksomhetens åpenhet og arbeid med grunnleggende og anstendige arbeidsforhold)

Møre Trafo har innarbeidde retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. For mer informasjon, se bærekraftsrapport eller kontakt oss.

HMS

I vår bedrift skal arbeidet med helse, miljø og sikkerhet vektlegges på lik linje med annen virksomhet. Dette gjelder både i stab og i linje.

Mennesket skal stå i sentrum som den viktigste ressurs i bedriften. Ved å vurdere helse, miljø og sikkerhet like høyt som produksjon og økonomi, vil vi oppnå kvalitet innenfor alle områder.

Det overordnede målet for HMS-arbeidet ved vår bedrift er:

  • Ingen ulykker
  • Ingen branntilløp
  • Ingen arbeidsmiljørelaterte sykefravær
  • Ingen skadelig forurensning av det ytre miljø

Møre Trafo har som mål at sykefraværet ikke overskrider 4 % i gjennomsnitt

Fornyet Miljøfyrtårn sertifikat, gyldig til 31.01.2024

Miljø

I vår miljøpolitikk har vi som mål å holde forbruket av ressurser og generering av avfall på et så lavt nivå som mulig. Dette betyr også å arbeide for at mest mulig av avfallet kildesorteres og gjenvinnes. Restavfallet skal holdes på et lavest mulig nivå og behandles på en forsvarlig måte.

Lokal produksjon

Transport av materialer og produkter er en av de største utfordringene for den globale miljøbelastningen. Lokal produksjon av varer og tjenester, gir den beste leveringssikkerhet og miljøsikkerhet. Møre Trafo produserer transformatorer fra råmaterialer til ferdige produkt. Dette gir god kontroll med prosessene som styrer kvaliteten og det totale miljøregnskapet.

Reparasjoner

Vi reparerer og bygger om brukte transformatorer av alle format. Ved innsending av transformatorer til reparasjon, kan vi også motta transformatorer som skal skrotes. Alle utskiftede deler og brukt transformatorolje blir tatt hånd om på en miljømessig forsvarlig måte. På alle reparerte eller ombygde transformatorer blir det fylt på ny transformatorolje.

Transformatoroljer

Som standard transformatorolje bruker Møre Trafo naftenske mineraloljer. Nynäs Nytro 10XN eller Shell Diala S4 ZX-1.   De har svært gode kjøle- og isolasjonsegenskaper og oppfyller kravene i IEC 60296.

Som et alternativ til mineral olje kan vi også tilby naturlig estere, som er meget miljøvennlige og har økt  brannsikkerhet . Ansvarlighet overfor miljøet kan vises ved å benytte materialer som ikke er giftige, er nedbrytbare og er  mulig å gjenvinne på enkleste måte. Naturlig Ester er gjennvinnbar og 99% nedbrytbar i naturen. Oljen er et kostnadsmessig godt alternativ når det stilles krav til miljøvennlighet, brannsikkerhet, lang levetid og gode elektriske egenskaper.

Brukte transformatoroljer blir enten sendt til godkjent avfallsmottak eller analysert av eksternt laboratorium og benyttet til oppvarming.

Økonomi

Vi mener at i en helhetlig plan for sikkerhet, med risikovurdering og fokus på Helse, Klima og Energisparing, er det riktig å velge oljetransformatorer fremfor tørrisolerte transformatorer.

Årsaken er de er mer driftssikre, har lavest tap, lavest pris og lavest støy.

Oljetransformatorer er klart mest energieffektive og gjenvinningsgraden av materialene etter endt livssyklus er høyest.

Avfallshåndtering

Vi er tilsluttet RENAS, landets ledende EE-returselskap.
Dette garanterer miljø sikker retur av alle elektroniske produkter.
Alle komponenter og råvarer i en nettstasjon eller transformator blir dermed sortert og resirkulert.
Etter 30 års levetid, kan materialene i en oljetransformator bli gjenvunnet og gi en positiv verdi.

Samarbeidspartnere