I sin høyeste prognose anslår Statnett at datasentre her i landet vil bruke 15 terawattimer (TWh) strøm i 2040, mot dagens 0,5 TWh.

Over hele landet foreligger det planer om etablering av datasentre. For Møre Trafo er dette bra butikk. 52 sentre har siden 2018 søkt om å koble seg på strømnettet. I sin mest nøkterne prognose anslår Statnett en økning i kraftforbruket på rundt 8 TWh til 2040. Det er nesten like mye som Oslos strømforbruk.

Trafo kompetanse
Møre Trafo leverer transformatorer til datasentre. Møre Trafo har opparbeidet seg kunnskap og kompetanse på området for å kunne levere trafoer som er robuste nok til å tåle belastningene. Hjørnesteinsbedriften i Sykkylven får nå mange henvendelser fra datasentre som er under planlegging. Noen har til og med ytret ønske om å lease trafoer.

Tar aldri pause
– Vi leverer komplette løsninger med transformatorer, nettstasjoner, bryteranlegg og fundamenter tilpasset høy og kontinuerlig last for drift av datasenter. Dette er driftsforhold som aldri tar pause og kjører 24 timer i døgnet året rundt. Da kreves det topp kvalitet og riktig teknisk løsning, forteller Ivar Lifjeld, salgssjef i Møre Trafo.

Ivar Lifjeld, salgssjef i Møre Trafo

40 trailere med trafoer
Siste bestillinger nå er fra Troll-Housing hvor Møre Trafo leverer nettstasjoner og transformatorer med totalkapasitet på 45 MW (megawatt).
V har tidligere skrevet om datagründer André Eidskrem fra Ålesund som vil etablere flere store sentre for datalagring i Mo i Rana. Lykkes han med å få finansiering på plass, skal han ha opp 40 trailere med trafoer fra Sykkylven til Mo i Rana.

André Eidskrem

Økende bruk
– Samfunnsutviklingen krever økende bruk av elektronisk informasjon til alt fra overvåking, styring, kontroll og informasjon, samt masse underholdning. Pandemien har virkelig vist oss nytten av godt utbygd infrastruktur for elektronisk signaloverføring, sier Lifjeld.

Enorme datamengder
En person bruker gjennomsnittlig ca. 10 gigabyte pr. dag i år, dette forventes å øke til 70-80 Gb i 2025. Blokkjedeteknologi og Kryptovaluta har eskalert og skaffet mye kapital for utbygging av «minere». Alt dette krever behandling av enorme datamengder som behøver servere i hopetall.

Nedlagt kraftkrevende industri
– Norge har kaldt klima, og mye elektrisk fornybar, ren kraft. I Norge er det også mange tettsteder med nedlagt kraftkrevende industri som Rjukan, Notodden, Lista, Sunndalsøra, Sogn, Mosjøen, Mo i Rana, Hønefoss, Hurum for å nevne noen. Her er det tilgjengelig elektrisk kraft og et sterkt ønske om etablering av ny virksomhet, og mange mener datasentre er den perfekte løsningen, sier Lifjeld.

Delte meninger
Mange mener også at vi kan stå ovenfor et nytt industrieventyr, men det er også de som er svært kritiske til etablering av datasentre. Flere steder går diskusjonen høylytt om det er riktig å benytte el-kraften til data fremfor «vanlig» industri. Bitcoin og kryptovaluta er også omdiskutert. Utvinningen av bitcoin krever enorme mengder energi som motstanderne av utvinningen mener kunne blitt brukt til mer samfunnsnyttige formål.

Verden trenger datasentre
Øyvind Husby, administrerende direktør i IKT-Norge, er klar på at verden trenger datasentre. Uten datasentre vil mange av de tjenestene som er viktige for oss opphøre, også de samfunnskritiske.

– Norge er nummer én i Europa md å ta i bruk skytjenester basert på datasentre, og at dette er viktig for Norges fremtid. Nye studier viser for eksempel at kunstig intelligens vil kunne doble veksten i bruttonasjonalprodukt (BNP) frem til 2030, og at lokale datasentre er en forutsetning for å lykkes med dette, mener Husby.

Øyvind Husby, administrerende direktør   IKT-Norge.

Økt trafo-omsetning
Årsbehovet for trafoer i Norge ligger på 5000-6000. Møre Trafo leverer cirka 55 prosent av disse, og har økt omsetningen med 60 prosent de siste fem årene.

– Datasentre og elektrifiseringen av transportsektoren har stått for mye av denne økningen. Og vi forventer at den vil fortsette fremover, forteller Lifjeld.

Suksessfaktor
Han mener en viktig suksessfaktor for Møre Trafo er at all kjernekompetansen finnes på fabrikken i Sykkylven. Skandinavias største produsent av fordelingstransformatorer og ferdigmonterte nettstasjoner, legger også stor vekt på produksjonsmetoder og logistikk som skåner miljøet.

All kjernekompetansen finnes her, på fabrikken i Sykkylven.