Møre Trafo har landet en rekordstor rammeavtale med landets største nettselskap Elvia AS. Verdien på avtalen er anslått til hele 800 millioner kroner.

– Vi skal levere transformatorer, nettstasjoner, bryteranlegg og LS tavler. Kontraktens varighet er fra juli 2021 til juni 2024 med muligheter for ytterligere tre års forlengelse, sier en svært fornøyd salgssjef i Møre Trafo, Ivar Lifjeld.

Bak fra venstre: Distriktssjefene i Møre Trafo, Tore Tangen og Ole Linstad. Seniorrådgiver Anskaffelser i Elvia, Erik Harviken. Foran fra venstre Salgssjef Ivar Lifjeld og Kristin Lian, konsernsjef i Elvia.

Den største

Verdianslaget på 800 millioner er tuftet på at avtalen løper i seks år. Rammeavtalen er den største Møre Trafo har signert, og den største avtalen som noen gang er gjort innenfor denne varekategorien i bransjen.

Hafslund og Eidsiva

Elvia AS er en sammenslåing av Hafslund Nett og Eidsiva Nett som fusjonerte i januar 2020. Elvia AS er Norges største nettselskap med om lag 920.000 kunder, og det femte største i Norden. Elvia har 820 ansatte, bygger, drifter, fornyer og vedlikeholder strømnettet i Oslo samt i store deler av Innlandet og Viken.

Transformatorer

Avtale 1 gjelder innkjøp av transformatorer for distribusjonsnett i ytelsene 50 til 2000 kVA. Årlig innkjøp ligger på rundt 500-600 transformatorer i ulike typer, størrelser og varianter etter Elvia’s spesifikasjoner. Omsetning i 2020 var 63 millioner kroner.

Leveransene ble fordelt på to leverandører hvor Møre Trafo vant anbudet for levering av transformatorer til prosjekter i Elvia Sør (tidligere Hafslund Nett). Møre Trafo anslår verdien av denne avtalen til ca 50-60 millioner kroner pr. år. Norsk Transformator skal levere til prosjekter i Elvia Nord (tidligere Eidsiva Nett).

Nettstasjoner

Avtale 2 gjelder innkjøp av nettstasjoner, prefabrikkerte kiosker, HS-anlegg og LS-tavler. Årlig innkjøp ligger på rundt 350 nettstasjoner i ulike typer, varianter og størrelser og 90 HS-anlegg (separate anlegg). Varianter er spesifisert av Elvia. Omsetning i 2020 var ca. 79 millioner kroner.

Også disse leveransene ble fordelt på to leverandører. Møre Trafo skal levere nettstasjoner, HS-anlegg og LS-tavler til prosjekter i Elvia Sør og anslår verdien til ca. 60-70 millioner kroner pr. år. ABB skal levere til prosjekter i Elvia Nord.

Utviklet bestillingsverktøy

– Vi vinner på tekniske løsninger, kvalitet, pris, logistikk, og spesielt må nevnes bestillingsverktøyet som vi har utviklet siste åra. Her har Jarle Nødset hos oss lagt ned et enormt arbeide sammen med våre kunder for å få frem et supert verktøy for prosjektering og bestilling av våre varer, forklarer Ivar Lifjeld om kriteriene for at Møre Trafo ble valgt.

Dette prosjekt-bestillingssystemet med tilhørende logistikk og dokumentasjonsmuligheter vil nå kunne videreutvikles og styrke Møre Trafo sin konkurransekraft ytterligere.

Leverer kvalitet

– Møre Trafo er flinke på leveringstid, de leverer kvalitet, har kort responstid og er bra på utvikling, sier seniorrådgiver Anskaffelser i Elvia AS, Erik Harviken om valget av Møre Trafo.

Harviken nevner også det digitale bestillingssystemet som Møre Trafo har fått på plass og utviklet som viktig, og blant de absolutt bedre i Norge.
Møre Trafo har hatt avtale med Elvia (Hafslund) på transformatorer før denne nye avtalen, men har nå i tillegg fått avtalen på nettstasjoner, bryteranlegg og LS tavler. Disse varene ble tidligere levert via entreprenører som prosjektleveranser.

Videre satsing

Avtalen betyr også at Møre Trafo får utvikle seg sammen med en profesjonell kunde med høy kompetanse og som stiller store krav. Det gir oss et grunnlag for videre satsing på personell og fabrikker, og sikrer en oppegående og lokal produsent av viktige komponenter for realisering av det grønne skiftet, mener Lifjeld.

Flere ansatte og ny fabrikk

– Med den veksten vi ser og har totalt, vil vi måtte styrke Møre Trafo med både flere ansatte, maskiner og lokaler. Vi skal blant annet bygge ny fabrikk for nettstasjoner neste år, sier administrerende direktør Leif Leira.

Møre Trafo er Skandinavias største produsent av fordelingstransformatorer og ferdigmonterte nettstasjoner. De siste årene har Sykkylvsbedriften jevnlig satt nye omsetningsrekorder.