Regjeringen ønsker å gjøre Norge til en ledende nasjon innen datasenter. Derfor besøkte statsråd Nikolai Astrup Møre Trafo.

Regjeringen jobber med en ny datasenterstrategi og Møre Trafo ligger helt i front når det gjelder kompetanse, produksjon og leveranser av transformatorer til datasentre.

Fredag 13. august var kommunal- og moderniseringsministeren og hans følge på plass i Sykkylven og i lokalene til Skandinavias største produsent av fordelingstransformatorer og ferdigmonterte nettstasjoner. 

Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister. Foto: Fotograf Sturlason/Utenriksdepartementet

Muligheter og utfordringer
– I forbindelse med regjeringens arbeid med en ny datasenterstrategi, ønsket statsråden å få et innblikk i hvordan vi jobber mot datasentre i Norge, hvordan vi arbeider med leveransene, samt hvilke utfordringer og hvilke muligheter vi ser. Astrup fikk også et innblikk i produksjonen her hos Møre Trafo, sier administrerende direktør Leif Leira om statsråd-besøket.

Rådgivere og sparringspartnere
Grunnen til at Møre Trafo ble valgt av statsråden er fordi Møre Trafo har vært dyktige til å tilpasse seg dette markedet, og blir brukt som både rådgivere og sparringspartnere i forbindelse med transformator-leveranser til datasentre.

Levert og leverer til 12 datasentre
Møre Trafo har i løpet av de tre siste årene levert til- og har under levering transformatorer og nettstasjoner til 12 større datasenter-prosjekter. Totalt utgjør leveransene en ytelse på 350 MW (megawatt). Dette tilsvarer forbruket til rundt 25.000 – 30.000 boliger. 

70 millioner
– I alt er 175 transformatorer og store nettstasjoner levert til datasenter i Norge. Det gir en omsetning på rundt 70 millioner kroner som utgjør litt i overkant av 5 prosent av omsetningen til Møre Trafo i perioden. I tillegg er det forventet en levering på ca. 70 transformatorer og nettstasjoner til Mo Industripark i Rana og Artic Circle Data Centre (ACDC) i 2022 til en verdi på rundt 21 millioner kroner, forteller Leira.

Enorme datamengder
På verdensbasis blir det gjort omtrent 40 000 søk på Google i sekunder. Samtidig blir det lagt ut 300 nye timer med video på YouTube hver time. I tillegg produserer smarte sensorer og prosessorer over 5 kvintillioner bytes med data på daglig basis. Volumet av data som blir produsert, lagret, kopiert og konsumert på verdensbasis er i enorm vekst. Datadreven økonomi, og mange viktige og kritiske funksjoner i samfunnet som helse, politi og transport, er helt avhengig av tjenester som blir levert av datasenter.

Økende bruk
– Samfunnsutviklingen krever økende bruk av elektronisk informasjon til alt fra overvåking, styring, kontroll og informasjon, samt masse underholdning. Pandemien har virkelig vist oss nytten av godt utbygd infrastruktur for elektronisk signaloverføring, forteller Ivar Lifjeld, salgssjef i Møre Trafo.

Lifjeld viser til at en person bruker gjennomsnittlig ca. 10 gigabyte pr. dag i år. Dette forventes å øke til 70-80 Gb i 2025. Blokkjedeteknologi og Kryptovaluta har eskalert og skaffet mye kapital for utbygging av «minere». Alt dette krever behandling av enorme datamengder som behøver servere i hopetall.

Kompetanse og kvalitet
– I Møre Trafo har vi opparbeidet oss kunnskap og kompetanse på dette området slik at vi kan levere trafoer som er robuste nok til å tåle belastningene. Vi leverer komplette løsninger med transformatorer, nettstasjoner, bryteranlegg og fundamenter tilpasset høy og kontinuerlig last for drift av datasenter. Dette er driftsforhold som aldri tar pause og kjører 24 timer i døgnet året rundt. Da kreves det topp kvalitet og riktig teknisk løsning, sier Lifjeld.

Hjørnesteinsbedriften i Sykkylven får nå mange henvendelser fra datasentre som er under planlegging. Noen har til og med ytret ønske om å lease trafoer.

Gode forutsetninger
I sin datasenterstrategi peker regjeringen på at Norge har mange forutsetninger for å være et svært attraktiv land for etableringer av datasenter med overskudd på fornybar energi, lave strømpriser, god digital infrastruktur, et kjølig klima, politisk og økonomisk stabilitet og driftssikkerhet. Norge kan tilby rene og grønne løsninger og på den måten bidra til en mer bærekraftig dataøkonomi på verdensbasis. 

Nytt liv i nedlagt industri
– I Norge er det også mange tettsteder med nedlagt kraftkrevende industri som Rjukan, Notodden, Lista, Sunndalsøra, Sogn, Mosjøen, Mo i Rana, Hønefoss, Hurum for å nevne noen. Her er det tilgjengelig elektrisk kraft og et sterkt ønske om etablering av ny virksomhet, og mange mener datasentre er den perfekte løsningen, sier Lifjeld.

Først i verden
Som et av de første landa i verden, lanserte den norske regjeringen en egen datasenterstrategi 2018. Det er denne som nå oppgraderes og videreutvikles. Ifølge en ringvirkningsanalyse utgjør datasenternæringen et betydelig potensial for Norge.

Kapasitetsutfordring
– En utfordring for oss i dette markedet kan bli produksjonskapasiteten. Det er for tiden mange etterspørsler over hele landet med behov for enda større kapasitet (fra 50 til 200 MW) enn det som så langt er levert. Det vil kunne sette press på vår kapasitet av store transformatorer, sier administrerende direktør Leira.

På toppen av dette går Møre Trafo så det suser og har i år en ordreinngang som er 35 prosent mer enn i fjor.