Næringslivet i Sykkylven er hardt rammet, men det finnes lyspunkter. Et av dem er Møre Trafo.

– Vi merker faktisk en økning i antall bestillinger og leveringer som følge av krisen. Mange av våre kunder ønsker nok å sikre seg i tilfellet coronaviruset vil skape problemer med leveranser og produksjonskapasitet. Det hele er jo fortsatt svært usikkert og uforutsigbart, sier administrerende direktør Tor Rieve Kristiansen i hjørnesteinsbedriften i Sykkylven.

Administrerende direktør Tor Rieve Kristiansen

Sykkylven sterkt påvirket
Sykkylven har i skrivende stund den nest høyeste arbeidsledigheten i landet – 22,4 prosent. Kommunen har mange industribedrifter som er spesielt utsatte som følge av tiltakene og et nedstengt samfunn.

– Selv om vi i Møre Trafo er heldige og privilegerte, føler vi sterkt med alle som nå sliter så tungt i en nesten helt uvirkelig tid. Det er tøffe tak og noe som berører oss alle, mener Tor Rieve Kristiansen.

Ordfører Odd Jostein Drotninghaug (Sp) karakteriserer den enorme økningen i arbeidsledighet som svært alvorlig. Alt som går som normalt er derfor gode nyheter i en kommune som er så sterkt påvirket av coronasituasjonen.

Samfunnskritisk
Møre Trafo tilhører de samfunnskritiske virksomhetene her i landet ved å bidra til å sikre stabil strømforsyning. Derfor er det viktig å holde hjula i gang. Bransjen er så langt lite berørt av coronakrisen og tiltakene.

Går som normalt
– Selv om vi har innførte strenge tiltak for å hindre spredning av coronaviruset, klarer vi å holde tritt med etterspørsel og holder våre leveringstider. Vi har hele tiden klart å opprettholde ordinær drift i produksjonen og vi har gjort tiltak for å øke vårt lager av kritiske råvarer, forteller Tor Rieve Kristiansen.

Hermetisk lukket
En del funksjonærer har hjemmekontor, ellers er staben nær fulltallig med noen unntak som følge av stengte barnehager og skoler. Fabrikken er tilnærmet hermetisk lukket for besøkende og alle transportører leverer og henter på utsiden av fabrikklokalene.

Nord-Italia
– Vi har gjort tiltak for å sikre forsyninger fra våre underleverandører. Vi fryktet at våre leverandører i Nord-Italia ville få problemer siden Italia er så hardt rammet av coronaviruset, men også de fabrikkene har på en imponerende måte klart å levere varene, forteller Rieve Kristiansen.

Solid lagerbeholdning
Møre Trafo har dessuten en solid lagerbeholdning, og har de mest vanlige typer transformatorer på lager. I tillegg kan Møre Trafo i samarbeid med kunder som ønsker det, reservere produksjonskapasitet for spesielt viktige varer.

Bra håndtert
– Selv om virksomheten vår går bra til tross for krisen, kan ting fort endre seg og forholdene skjerpe seg ytterligere. Derfor må vi som alle andre ta en dag av gangen. Det er ingen enkel situasjon å håndtere et virus som truer både liv og det vi lever av, men jeg synes Norge og styresmaktene har håndtert dette på en god måte så langt, sier Tor Rieve Kristiansen som er administrerende direktør for Skandinavias største produsent av fordelingstransformatorer og ferdigmonterte nettstasjoner.

Corona-tiltak
Møre Trafo har som alle andre virksomheter vært igjennom hele rekken av tiltak for å forebygge smitte. Det gjelder informasjon om hygiene, om å holde seg hjemme om man føler seg dårlig, og hjemmekontor for de som har muligheten til det. Kantina ble tidlig stengt, og den kantineansatte fikk jobben med å utføre de ekstra hygienetiltakene på fabrikken.

Maria passer på at alle berøringspunkt til enhver tid er rene i fabrikken ellers på huset.

 

Berøringsfrie kraner
– Vi har hatt spesielt fokus på tastaturer i fabrikken, stemplingsur, drikkeautomater, rengjøring av alle dørhåndtak, og rengjøring av håndtak på utstyr vi bruker i fabrikken – som ledetrucker. Alle dører som kan være åpne i fabrikken står nå åpne, og vi har begynt å skifte ut tradisjonelle kraner med berøringsfrie kraner, forklarer fabrikksjef Steinulf Grøvik. Møre Trafo har også åpnet for en mer fleksibel arbeidsdag for de som har vært berørt av stenge barnehager og skoler. All reisevirksomhet er naturlig nok stanset og Møre Trafo har løst dette ved å investere i nytt audiovisuelt utstyr for bedre å kunne bruke «Teams» til digitale møter.