Møre Trafo har signert to treårige rammeavtaler med Trønderkraft (TK) på levering av transformatorer og nettstasjoner, med bryteranlegg og tavler.

Etter Norge stengte ned 12. mars måtte tilbudspresentasjoner, forhandlinger og til sist signering foregå i elektronisk form.

Overraskende bra
– Vi liker best og kunne møtes rundt bordet i slike forhandlinger, men synes det fungerte overraskende bra uten å kunne møtes fysisk, sier salgssjef Ivar Lifjeld i Møre Trafo.

Det var nok en fordel for Møre Trafo at de kjente kunden godt fra tidligere. Imidlertid fungerte forhandlingene fint med representanter spredt rundt på forskjellige lokasjoner.

– Trønderkraft er ingen ny kunde for oss, men de to treårige rammeavtalene er en fin fortsettelse av et godt samarbeide, forteller Lifjeld.

15 millioner årlig
Det er snakk om årlige leveranser til Trønderkraft sine selskaper på rundt 15 millioner kroner årlig. Møre Trafo har vunnet begge anbudene, men de er delt med konkurrenten ABB.

– Det vil si at prosjekterende ingeniører fritt kan velge mellom to leverandører og plukke den typen utstyr de mener er best egnet, forklarer distriktssjef Nils Johan Sylte, som har fulgt opp kundene tett og dermed bidratt sterkt til at Møre Trafo ble valgt som leverandør i en ny periode.

Trønderkraft
Forretningsideen til Trønderkraft er blant annet å samordne innkjøp av varer og tjenester som er av felles interesse for eierne. Selskapet har fullmakt fra sine eiere til å inngå kjøpsavtaler på vegne av den enkelte eier. Kjerneområdene til Trønderkraft AS er innkjøp, standardisering og kompetanseutvikling.

TK er organisert med et styre og en daglig leder med underlagte faggrupper, samt et sekretariat som håndterer den daglige driften av selskapet. Faggruppene er blant annet ansvarlige for å ivareta den tekniske faglige kompetansen i forbindelse med samordningen av innkjøpsavtalene til TK.

Eid av åtte selskaper
Det er i dag åtte energiselskaper i Midt-Norge som eier Trønderkraft; AS Eidsfoss, Gudbrandsdal Energi Nett AS, NEAS AS, Nesset Kraft AS, Nord Østerdal Kraftlag SA, Rauma Energi AS, Røros E-verk AS og Sunndal Energi KF.

Nettselskapene i Trønderkraft står for til sammen 2660 km med høyspent kabel, 3040 km med høyspent-luftlinje, 51 km sjøkabel, 5756 nettstasjoner og nærmere 92 000 nettkunder. Nettselskapenes samlede inntektsramme i 2020 er 656 millioner kroner.

Høy leveringssikkerhet
TK har vært på jakt etter tilbyderne med et sterkt kundefokus, høy leveringssikkerhet og god kompetanse, samt systemer og vilje til å dele kunnskap med sine kunder. De siste årene har noen av selskapene som var med i Trønderkraft gått inn i Tensio – som også er et selskap Møre Trafo har rammeavtale med.

Tre år
– Varighetene på kontrakten med Trønderkraft er tre år med muligheter for ytterligere to år, så sant kundene er fornøyde med våre varer og tjenester sier Ivar Lifjeld i Møre Trafo.

Før Korona var det enklere med fysiske møter, på bildet distriktssjef Nils Johan Sylte og salgssjef Ivar Lifjeld