I Longyearbyen på Svalbard skal det bygges en helt ny og moderne miljøstasjon. Prosjektet er godt i gang.

 

Fargerike hus i Longyearbyen, Svalbard, Norge

– Til dette anlegget leverer vi transformator og en nettstasjon som skal plasseres over bakkenivå på grunn av permafrosten, og slik at den skjermes for snø og snøfokk, sier seniorselger Olav Dalsbotten.

Levert mange til Svalbard
Dalsbotten forteller at Møre Trafo har levert en rekke trafoer til forskjellige prosjekter på Svalbard, blant annet til diverse gruver, og i forbindelse med det omfattende rassikringsarbeidet etter det store skredet som tok menneskeliv i 2015.

Vann og pumper
– Vi leverte også trafo til Gruve 7 ved Longyearbyen i fjor da uvanlige mengder vann trengte inn i kullgruva på grunn av en sjelden høy sommervarme på Svalbard på over 21 grader. Gruva måtte tømmes for vann, og pumper var i drift hele sommeren, forteller Dalsbotten.

Seniorselger Olav Dalsbotten

Over bakkenivå
Nettstasjonen til Miljøstasjonen vil bli plassert på en ramme med fire ben, og som bygges etter anvisning fra Møre Trafo. Utover dette beskriver Dalsbotten det hele som helt vanlige leveranser.

Prestisjeprosjekt
– Miljøstasjonen er et prestisjeprosjekt for Longyearbyen lokalstyre (LL). Vi har en politisk målsetting om at Longyearbyen skal fremstå som en verdig innfallsport til en av verdens best forvaltede villmarker. Med ny miljøstasjon vil Longyearbyen kunne møte fremtidens krav til riktig avfallshåndtering, helt i tråd med den strenge miljøhåndhevingen på Svalbard, sier Arild Olsen, leder for Longyearbyen lokalstyre.

Illustrasjon: Longva Arkitekter

Arktiske strøk
Avtalen til 155 millioner kroner er signert med Consto som er et av Norges ledende konsern innenfor bygg og anlegg med over 1000 ansatte i Norge og Sverige. Consto har lang erfaring med bygging av alle typer bygg i arktiske strøk. Den nye miljøstasjonen skal bygges på Hotellneset like ved flyplassen. Bygget blir på 3400 kvadratmeter og skal være ferdig til prøvedrift oktober 2021.

Overdimensjonert
Miljøstasjonen vil bli tilpasset fremtidens miljøvennlige løsninger for avfallshåndtering, og den skal erstatte dagens avfallsanlegg som har for liten kapasitet. Stasjonen vil være dimensjonert for en forventet mengde på 50 år frem i tid, og vil legge til rette for en høyere grad av sortering.

Gjenbruk og sirkulærøkonomi
– Anlegget skal også kunne legge til rette for mer gjenbruk og bygge opp under sirkulærøkonomien. Det er også tenkt å legge til rette for mer lagring slik at fraktkostnad til fastlandet kan reduseres, sier sektorsjef teknisk i LL, Morten Dyrstad.

Turister og 2200 innbyggere
Longyearbyen lokalstyre overtok håndteringen av husholdningsavfallet til 2200 innbyggere i Longyearbyen på Svalbard, samt mye av næringsavfallet og fra turistvirksomheten.