For brukere flest i dagens samfunn oppleves det som en liten krise når strømmen går.

For at avbruddene skal bli kortest mulig og feilene utbedres fortest mulig, finnes det beredskapslagre. Som speiderne er Møre Trafo alltid beredt, og har hele tiden stående et beredskapslager av transformatorer.

Rolig beredskapssommer
– I år har det vært en rolig sommer for beredskapslageret. Det fine været i sommer er nok hovedårsaken, samt betydelige investeringer som er gjort i nettet de senere år, sier salgssjef Ivar Lifjeld i Møre Trafo.

Til enhver tid har Møre Trafo et stort beredskapslager av transformatorer for de mest brukte ytelser og spenninger i distribusjonsnettet. Produksjonen til beredskapslageret foregår hovedsakelig i vinterhalvåret.

Rolig sommer for beredskaplageret

Viktige transformatorer
– Det kreves at alle nettselskapene har en beredskap. I dagens samfunn blir det bare viktigere og viktigere å ha en sikker og pålitelig strømforsyning, forteller Lifjeld.

Hvis en transformator blir ødelagt, for eksempel som følge av lyn og torden, vil Møre Trafo alltid ha slike tilgjengelige gjennom sitt beredskapslager. Transformatorer er spesielt viktige i forhold til beredskap fordi man ikke kan koble seg forbi en defekt transformator slik man kan ved feil i komponenter på samme spenningsnivå, som brytere, kabel og linjer.

Derfor går strømmen
Omgivelser som påvirker anleggene som vind, tordenvær, snø, is, trær, fugler og dyr er de vanligste årsakene til strømbrudd, ifølge Statnetts feilstatistikk. Vind topper statistikken (29,4 prosent), deretter følger vegetasjon, ukjente årsaker, tordenvær og snø og is for å nevne de viktigste. I tillegg til påvirkninger fra omgivelsene skyldes 23 prosent av strømbruddene tekniske feil, ifølge statistikken.

Tallene viser landsgjennomsnittet, men situasjonen er den samme for Møre og Romsdal med unntak av tordenvær (11.6 prosent) som trolig ligger noe høyere her i fylket. (Prosenttallene viser andel ikke levert energi i prosent av mengde energi som ville blitt levert uten avbrudd).

Antallet avbrudd
Det har vært en nedgang i antallet strømbrudd de siste 20 årene med unntak av 2011 hvor stormen Dagmar herjet. På tjue år er antallet megawatt-timer som ikke kom frem til kunden på grunn av strømbrudd, redusert fra 50 000 til drøye 11 000 megawatt-timer som er mindre enn en tiendels promille av det årlige strømforbruket. Sist oppdaterte avbruddsstatistikk fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er fra 2017 og leveringspåliteligheten nasjonalt var da 99,998 prosent.

Hver kunde, eller sluttbruker, opplevde i snitt 0,3 varslede og 1,4 ikke varslede langvarige avbrudd. Hvert langvarig avbrudd varte i snitt i en time og seks minutter. I tillegg opplevde hver sluttbruker 1,6 kortvarige avbrudd som varer i mindre enn tre minutter.

Flere strømbrudd
Til tross for en jevn nedgang, kan man ikke utelukke flere strømbrudd i årene fremover. Klimaforskere har varslet flere stormer og mer nedbør. Ifølge en rapport fra NVE kan lynaktiviteten komme til å øke med hele 25 prosent frem mot 2050.

Investeringer
Fra og med 2017 og til 2025 er det anslått at det må investeres 140 milliarder kroner i strømnettet. Investeringene skal gi tryggere strømforsyning og legge til rette for nye forbruksvaner og økt bruk av fornybar energi.