Studentene ved NTNU i Trondheim er begeistret for Møre Trafo som bedrift og en stor andel av studentene kan tenke seg både sommerjobb og fast arbeid i bedriften.

Firmapresentasjonen vakte stor nysgjerrighet hos studentene ved energi- og miljøingeniørenes linjeforening, EMIL. Samtlige ville vite enda mer om hvordan det er å være nyutdannet i bedriften, og hva arbeidsoppgavene til en energi- og miljøstudent vil være.

Det går frem av en analyse og spørreundersøkelse etter bedriftspresentasjonen som Nils Johan Sylte, distriktssjef Midt-Norge, holdt om Møre Trafo, Skandinavias største produsent av fordelingstransformatorer og ferdigmonterte nettstasjoner, for NTNU-studenter i Trondheim.

Attraktiv arbeidsplass
Studentene ved energi- og miljøingeniørenes linjeforening, EMIL, var svært positive til Møre Trafo som arbeidsgiver. 94 prosent av studentene oppga at de ønsker å delta på Møre Trafo sine fremtidige bedriftspresentasjoner. Oppsummert gjorde presentasjon til Nils Johan om Møre Trafo at studentene fikk et enda bedre inntrykk av Møre Trafo, og en stor andel av studentene kan tenke seg både sommerjobb og fast arbeid hos bedriften.

Med film og lysbilder presenterte Nils Johan Sylte Møre Trafos historie, produksjon, hovedprodukter, leveranser, nettstasjoner og stasjon for billading, containere og utstyr for overvåking av nettstasjoner.

Svært gledelig
– Litt overraskende, men svært gledelige tilbakemeldinger. Den der må vi være fornøyde med, og responsen viser at Møre Trafo har en god standing blant studentene og spesielt artig at studentene ser på virksomheten vår som en attraktiv arbeidsplass, sier Nils Johan.

Historien
Med film og lysbilder dro han studentene gjennom Møre Trafos historie, produksjon, hovedprodukter, leveranser, nettstasjoner og stasjon for billading, containere og utstyr for overvåking av nettstasjoner.

Enda bedre inntrykk
48 prosent av studentene oppga at de hadde kjennskap til Møre Trafo før presentasjonen. Disse hadde et godt inntrykk av bedriften før presentasjonen, men enda bedre etter firmapresentasjonen av Møre Trafo. Nysgjerrigheten på Møre Trafo var så stor at noen av deltakerne ønsket at bedriften kunne ha fremstått med flere representanter og spesielt innenfor retningen energi og miljø.

Vil vite mer
Om det faglige innholdet i bedriftspresentasjonen svarte 97 prosent at de var fornøyde. Flere studenter syntes det var svært interessant å høre om det tekniske ved trafoene og annen utdypning av temaet. Til nesten gang uttrykte samtlige studenter et ønske om å vite mer om hvordan det er å være nyutdannet i bedriften, og hva arbeidsoppgavene til en energi- og miljøstudent vil være.