Når hytteeierne rykker inn fredagskvelden skal det varmes opp, badstuer skrues på, mat lages på induksjonskomfyren, og stadig flere setter både en og to elbiler til lading når de ankommer.

– Hovedutfordringene i hytteområdene er ikke den samlede energibruken, men at så mange bruker strøm samtidig. Dersom det lokale strømnettet ikke tåler belastningen, så får vi strømbrudd, forteller Roar Børresen, leder for prosjekt og utvikling i Gudbrandsdal Energi Nett (GEN).

Møre Trafo-seminar
Foran rekordmange deltagere – 83 – på Møre Trafos årlige flytende kurs og konferanse til Kiel, fortalte Børresen som en av foredragsholderne, om utfordringene for et nettselskap som får en stor økning i nettkunder. Veksten skyldes ene og alene den store økningen av hytter, blant annet i områdene rundt Hafjell og Kvitfjell.

Flest hyttekunder
GEN forsyner et distrikt med liten eller ingen befolkningsvekst, men har hatt en oppsiktsvekkende økning i antall kunder på 24 prosent de siste 10 årene, på grunn av den store hytteutbyggingen i regionen. GEN har i dag 8400 husholdningskunder og 8700 hyttekunder.

Elbil-lading
Elbiler og lading er stikkordet for at strømnettet i hytteområdene må oppgraderes – og til tider er truet på grunn av dem høye samtidsforbruket. Både ved nye og eksisterende hyttefelt har GEN stor pågang av hytteeiere som vil installere elbilladere på hyttene sine – mange vil også ha to ladere.
NVE har tidligere beregnet at strømnettet er klart for 1,5 millioner elbiler i 2030. Den store haken ved det hele er at forutsetningen for beregningen er at mange av bilene må lades om natten, når strømforbruket ellers er lavt.

Mye strøm samtidig
Når mange hytter oppgraderer strømnettet til 3 fase 32 ampere kan det bli en utfordring for den lokale nettstasjonen fordi det dras mye strøm på kort tid. En Tesla-lader trenger opp mot 32 ampere alene. Badstua og induksjonsovnen drar 25 ampere, og i tillegg kommer oppvarming. Fra mandag til torsdag er det null problem, det er i helgene og i ferier det «eksploderer».

Konsekvenser i 2040
Hvordan effektbehovet vil utvikle seg frem mot 2040, og konsekvenser og scenarioer, kartlegger nå GEN i et samarbeide med Pöyry:

– Fortsetter ettermiddagsladdingen, må 10 prosent av dagens lavspentlinjer byttes, 6-8 prosent av dagens trafoer må byttes, hyttekommuner vil være særdeles utsatt for økte nettkostnader, det ligger et betydelig potensial i å redusere effekttoppen og konsekvensen for GE Nett vil ha 200 millioner kroner i økte investeringskostnader, forteller Børresen som den foreløpige analysen.

Tror ikke på effekttariffer
Innføring av effekttariffer er tenkt som et tiltak for å redusere effekttoppene, redusere eller jevne ut strømforbruket ut over døgnet. Da må du betale mer for strømmen om du bruker mye i perioder hvor effekten prises høyere, og det vil bli dyrt å sette bilen på lading så fort man kommer på hytta og for eksempel samtidig lager middag.

– Jeg må ærlig talt si at jeg ikke har så veldig stor tro på effekttariffer når det gjelder hyttefolket som stort sett er veldig pengesterke folk, sier Børressen.

Smarte elbilladere
Da har han mer tro på å ta i bruk smarte elbilladere. Med smarte strømmålere (AMS) kan man ta i bruk disse. De styrer at laddingen bare skjer i perioder hvor strømprisen er lav, eller aktivt skrur av andre strømforbrukere som har høy effekt, og på den måten styrer «overskuddsstrømmen».

Flott arena
Børresen har også tidligere vært med på fagseminaret som Møre Trafo arranger i samarbeid med Scheider Electric Norge AS.

– Det har blitt en flott arena å møte leverandører og kollegaer på. For å løse de utfordringene vi vil få med det grønne skiftet og elektrifiseringen, kan vi ikke lenger sitte på hver vår tue, men samarbeide og dele kompetanse og kunnskap i langt større grad, mener lederen for Prosjekt og utvikling i Gudbrandsdal Energi Nett AS.

Rekord-seminar

Hele 83 personer deltok på fagseminaret til Møre Trafo som var det 12. i rekken.

Fagseminaret samler kunder og leverandører, og arena for seminaret som gikk av stabelen 5. til 7.februar, var som vanlig Color Line med kurs for Kiel.

Hytter og utfordringer
Blant årets temaer var bygging av ladestasjoner til ferjer ved bruk av anleggsbidrag, et tema som Runar Tandstad i Mørenettvar tok for seg. På ti år har antallet kunder økte med 24 prosent for Gudbrandsdal Energi Nett. Økningen skyldes den omfattende hyttebyggingen spesielt på Hafjell og Kvitfjell. Hvilke utfordringer det medfører var tema for Ror Børresen i Gudbrandsdal Energi Nett.

Kompetanse
Odd Arne Grebstad presenterte kompetansen som Teknor representerer, bevisst eller ubevisst valg av materiell i nettvirksomheten var tema for foredraget til Kåre Olav Bratberg, KOB Consulting før første dag ble avsluttet sosialt med underholdning og middag i Grand Buffet på Color Line.

Nettstasjoner og kabling
REN leverer kompetanse til selskaper som arbeider med anlegg for transport av elektrisk kraft. De utarbeider bransjeretningslinjer, formidler kunnskap gjennom kurs og konferanser, og drifter beredskapsordninger for norske nett- og kraftselskap. Jørn Berntzen fra Hafslund er en del av REN sin prosjektgruppe om «nettstasjoner» og han delte sin kunnskap om nettstasjoner og kabling under seminaret.

Gjenvinning
RENAS er Norges ledende returselskap for elektrisk og elektronisk avfall, og eies av Elektroforeningen (EFO) og bransjeforeningen Elektro og Energi. Det handler om gjenvinning og bærekraft, og tema for Bjørn Erik Thon fra RENAS var sirkulærøkonomi i elforsyningen.

Miljø
Miljø og bærekraft var også bakteppet for det avsluttende foredraget til Geir Eikemo fra Univar Solutions om en trafoolje som er laget fra metangassvar og blir til en olje med veldig gode egenskaper for trafoen – bærekraftig og miljøvennlig.

Flott møteplass
Fagseminaret som Møre Trafo arrangerer i samarbeid med Schneider Electric, har blitt en fin møteplass og arena for bransjen, både faglig og ikke minst sosialt. Det viser da også årets deltagelse som var rekordstor.

Noen av leverandørene som var med.