Økodesigndirektivet og nye EU-krav vil få store konsekvenser for produsenter og brukere av fordelingstransformatorer. Prisene vil stige betydelig og det kan bli mangel på materialer. Produsentene pålegges ved lov å benytte de mest kostbare materialene og prosessene. Målsettingen er lavest mulig totale tap i nettet. For norske produsenter vil det være en fordel at lavpristransformatorer med høye tap fjernes fra markedet, under forutsetning av at økt etterspørsel og økningen i pris på de beste kjernematerialene, holdes på et rimelig nivå. Aluminium har god tilgjengelighet. Det forventes kamp om kobberressursene som er begrenset. Historien gir indikasjoner på hvor potensialet vedrørende tapsreduksjon er størst. Ecodesign og forskriften EU548 er innført i Norge fra 1. juli 2015