Markedsføring på e-post

Formålet med behandling av opplysningene er:

  • Å informere om arrangementer og kurs Møre Trafo arrangerer
  • Å informere om produkter og nyheter fra Møre Trafo AS
  • Å sende ut nyhetsbrev

Vi registrerer ditt navn, din kontaktinformasjon, din stilling og navnet på den bedriften du representerer.

Disse opplysningene blir brukt til å kontakte deg med informasjon om produkter, kurs og arrangementer i tråd med de formålene vi har nevnt ovenfor. Behandlingen av opplysningene når det gjelder markedsføring per e-post vil være basert på samtykke fra dem som er registrert.

Det er frivillig å gi oss personopplysninger for de formålene som er nevnt ovenfor. Gir du ikke samtykke eller trekker du samtykke tilbake, retter vi ikke henvendelser om markedsføring mot deg. Vi lagrer opplysningene inntil du trekker samtykket tilbake eller inntil vi på noen annen måte blir klar over at opplysningene ikke er nødvendige for formålene ovenfor.

Vi forbeholder oss likevel muligheten til å registrere at du har trukket samtykke tilbake, hvis det er nødvendig for å hindre at vi retter henvendelser om markedsføring mot deg.

Vi bruker ikke eksterne databehandlere, men dataene lagres i vårt eget CRM system. Vi kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn de som fremgår ovenfor.

Rettigheter for de registrerte

Har du gitt samtykke, kan du når som helst trekke det tilbake.

Personene vi har personopplysninger om, har rett til å få en bekreftelse om det fra oss. De har også rett til å be om tilgang til disse opplysningene. Har vi gale personopplysninger, kan den registrerte be om at de blir rettet.

I noen tilfeller kan de registrerte kreve at vi sletter opplysninger om dem. En slik rett har de registrerte blant annet når behandlingen er basert på samtykke som den registrerte trekker tilbake. I noen tilfeller kan de registrerte be om at vi begrenser eller slutter med behandlingen av personopplysninger om dem.

De registrerte kan ha rett til å få utlevert personopplysninger han/hun har selv har gitt oss, så langt behandlingen vår er basert på samtykke (dataportabilitet).

Ønsker du å vite mer om dine rettigheter som registrert, anbefaler vi deg å lese om dette på Datatilsynets nettsider. Du kan klage til Datatilsynet hvis du er misfornøyd med vår behandling av personopplysninger.

Behandlingsansvarlige og kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig er Møre Trafo AS (organisasjonsnummer 951118141). Vår kontoradresse er Naustvegen 10 6230 Sykkylven. Du kan også kontakte oss pr e-post post@moretrafo.no eller telefon 70246100.