Hun kastet seg rundt da jobben som HR-leder i Møre Trafo dukket opp. Nå har Solgun Janet Welle landet det hun beskriver som drømmejobben.

Hun følte den nyopprettede stillingen var midt i blinken for hennes kompetanse, erfaring og hva hun brenner for. Og en sjelden mulighet fordi det ikke har vært tradisjon med HR-stillinger i industrien på Sunnmøre.

HR-leder Solgun Janet Welle.

Utrolig glad

— Dette blir kjempespennende og jeg er utrolig glad for at jeg fikk jobben. Jeg har i det meste av mitt yrkesaktive liv jobbet med humankapital og utvikling på ulike arenaer. Det å få lov til å være med på å skape en konstruktiv arbeidskultur i en så solid og fremoverlent bedrift, er for meg en drømmejobb. Møre Trafo har en spennende historie, gode grunnverdier og så seiler vi i medvind. Et veldig godt utgangspunkt for gode prosesser, mener Solgun.

Hjem fra Stavanger

Etter 23 år i Stavanger flyttet hun og mannen Ole-Johnny Myrseth hjem til Sykkylven. Ifølge Solgun var det Ole-Johnny som ivret mest for å flytte tilbake. Selv hadde hun mange flotte arbeidsår i Stavanger og var nok ikke like klar for Sykkylven som ektemannen. Nå tre år etter hjemkomsten og jobben i Møre Trafo er hun veldig glad for å være tilbake der hun vokste opp.

Nyter naturen

— Det føles veldig, veldig kjekt å være her, og på Møre Trafo har jeg truffet alt fra gamle kjente fra ungdomstiden til foreldre til mine venner. Jeg har blitt tatt godt imot hos alle ansatte og møtt en utrolig inkluderende personalgruppe. Som HMS-koordinator vil arbeidsmiljøet her bli en stor del av det jeg fremover skal bruke mye tid på å arbeide med, sier Solgun som er mamma til de seks år gamle tvillingene Lars og Lilja, og eldstemann Håkon som snart fyller 20. Familien nyter naturen så ofte de kan med turer i skog og mark og på hytta i Megardsdalen. Solgun har også hatt en aktiv idrettskarriere som volleyballspiller på øverste nivå.

Begynte som lærer

Hun er utdannet som lærer ved Høgskulen i Volda (1990 til 1994) men syntes nok etter hvert at det ble litt tungt og rutinepreget. I 2008 til 2016 tok hun forskjellige sertifiseringsutdanninger ved blant annet The Coaching Institute i Stavanger og NTNU i Trondheim, for å bygge opp sin veiledningskompetanse.

Bred erfaring

Hun har gjort veldig mye forskjellig, og har en bred og variert arbeidserfaring. Hun har drevet eget firma, drevet med salg, jobbet som konsulent innenfor bedriftsrådgivning, leder- og ledelse-utvikling, rekruttering, organisasjonsutvikling, arbeidsrettet rehabilitering og hun har jobbet innen barnevern. Etter at hun var tilbake i møbelbygda i 2020 har hun vært avdelingsleder for Sykkylven Opplæringssenter og det siste året HMS-rådgiver for Bedriftshelsetjenesten i Sykkylven.

Fokus på kvalitet

— Jeg vil karakterisere Møre Trafo som en fremoverlent bedrift med et sterkt fokus på kvalitet. Det er vel også derfor det nå ble viktig med en person i min rolle. Når bedriften vokser fort, er det viktig å ha et overordnet system med de mange prosesser som følger med, mener Solgun.

HRM-system

Som oppstartsoppgave står implementeringen av et nytt HRM-system (ledelse av menneskelige ressurser) som skal ivareta og systematisere alle personaldata. Det er viktig når Møre Trafo skal utvikle gode strategier i alt fra ansettelser, kompetanseutvikling til daglig personalledelse.

Bærekraft

Kundene stiller strenge krav til Møre Trafo når det gjelder miljø, kvalitet og kundetilfredshet. Møre Trafo kan vise til at de nå er sertifiserte for å møte og oppfylle disse kravene. Møre Trafo er offisielt sertifisert i henhold til ISO 9001 (kvalitetsledelse) og ISO 14001 (miljøledelse). Med Solgun i spissen begynner arbeidet med arbeidsmiljø-sertifisering. Med disse tre sertifiseringene er grunnpilarene for bærekraft på plass.

Sikre trygt og godt arbeidsmiljø

— ISO45001-sertifisering er det internasjonale ledelsessystemet for arbeidsmiljø, og gir bedrifter et rammeverk for kontroll og kontinuerlig forbedring når det kommer til helse og sikkerhet i arbeidsmiljø. Som tidligere nevnt setter Møre Trafo kvalitet høyt, og dette er en standard som er viktig for vår drift og våre kunder. Vi vil følge standarder som sikrer at alle som jobber i Møre Trafo har et trygt og godt arbeidsmiljø, forklarer Solgun.

For å bli sertifisert kreves at man har et dokumentert system for kontinuerlig forbedring. En viktig del av HR-lederens jobb her vil være dokumentasjonsinnhenting og systemetablering.