Småkraften kan gi mer enn 13 000 årsverk i distriktene og gi økonomiske ringvirkninger for
over 50 milliarder kroner.

Selv om det fortsatt er flere hundre småkraftkonsesjoner – 30 i Møre og Romsdal – som ikke er
bygget ut, er aktivitetsnivået i småkraftbransjen stort, og potensialet enda større. Derfor var den en
svært så optimistisk bransje som i regi av NVE og Småkraftforeningen var samlet til Småkraftdagane.

Bransjens viktigste møteplass var i år lagt til Molde og Scandic Seilet 11. til 13.mars.

Møre Trafo

Møre Trafos Nils Johan Sylte, distriktssjef Midt-Norge, var på plass under Småkraftdagane i Molde for å vise frem hva Møre Trafo kan tilby nye og gamle kunder.

Der var også Møre Trafo og distriktssjef Midt-Norge, Nils Johan Sylte, for å vise frem hva Møre Trafo
kan tilby nye og gamle kunder.

– En enorm oppslutning om konferansen tyder på at interessen for småkraft er svært stor. For oss i
Møre Trafo er det ikke den største salgsarenaen, men det er viktig at vi viser oss frem og være synlige på en slik arena og møteplass, sier Nils Johan.

Rekordpreget
Normalt er det 40-50 utstillere og leverandører til småkraftbransjen på disse arrangementene. I år
var det nærmere 70. De som driver eller skal drive småkraft er opptatt av komplette løsninger. Møre
Trafo er med sine transformatorer en del av denne pakken.

Sentrale politikere fra energi- og miljøkomiteen på Stortinget var med for å diskutere fremtida til
småkraftbransjen. I Norge er det ca. 10 TWh (nok strøm til 650 000 husstander) i utbygd småkraft.
Det er gitt over 400 småkraftkonsesjoner som ikke er bygget. Til sammen dreier dette seg om 3,2
TWh fornybar strøm og ferdig utbygd snakker vi om kraftverk verdt 14-15 milliarder kroner.

Stort potensial
– Dette er et uutløst potensial for en formidabel verdiskaping ute i norske bygdene, sier Knut Olav
Tveit som er daglig leder for Småkraftforeninga.

Rapporten «Samfunnsnytten av småkraft» fra Thema Consulting anslår at utbygging av
småkraftpotensialet vil kunne bidra med 56 milliarder kroner til BNP (bruttonasjonalprodukt) og
genere sysselsetting på over 13 200 årsverk over kraftverkenes levetid.