I 40 år har Møre Trafo, beregninger, konstruksjoner og produktutvikling av transformatorer vært en stor del av livet til Kårstein Longva. Nå er han pensjonist og forlater det som har vært hans univers.

Fra venstre: Ivar, salgs- og markedssjef, Kyrre Søholt som tar over roret etter Kårstein som produkt- og designsjef, Kårstein Longva og adm.dir Runar Tandstad.Fra venstre: Ivar, salgs- og markedssjef, Kyrre Søholt som tar over roret etter Kårstein som produkt- og designsjef, Kårstein Longva og adm.dir Runar Tandstad.

– Nei, det er klart det vil bli et savn. Både jobben og ikke minst menneskene, sier Kårstein som er en av de fremste kapasitetene i Norge og Norden på transformatorer.

Sivilingeniøren innen El. kraft har siden sin første dag på Møre Trafo vært konstruksjons- og produktsjef for transformatorer. Han har gått fra tegnebrett og kalkulator til automatisert beregning og optimalisering, og drevet produktutvikling og systembygging av fordelingstransformatorer. Kårsteins kunnskap og kompetanse er anerkjent både eksternt og internt.

Verdifull kompetanse

– Møre Trafo har utviklet seg fra å være en produsent til også å bli et betydelig kompetansesenter for transformatorer. Det er ikke minst takket være mange års innsats fra Kårstein Longva, sier salgs- og markedssjef Ivar Lifjeld.

Styreleder i Møre Trafo, Tor Rieve Kristiansen, peker på hvor verdifull Kårstein har vært for Møre Trafo:

– Kårstein har preget den tekniske utviklingen av selskapet, og styrket oss i markedet gjennom den tillit – ute blant kundene – hans kompetanse har gitt oss. Han har vært veldig verdifull for oss.

Får Norge til å funke

Klokka er trolig det siste Kårstein har tenkt på i selskap med trafoer og dyktige kollegaer. Derfor er han på sin side full av takknemlighet for at kona har latt ham få bruke masse tid på transformatorer. Og tid på å utvikle produkter som er så strategisk viktige for at Norge funker.

En helt ny verden

– Det grunnleggende er å få saker og ting til å fungere, å se resultatet fysisk og nært i vår produksjon. Det motiverer at både medarbeidere, operatører internt og kunder er tilfreds. Transformatoren inneholder veldig mange fagområder. Når man går i detaljene på produkter åpner det seg en helt ny verden, forteller Kårstein entusiastisk om drivkraften sin.

Bygge kunnskap

Kunnskapsbygging er av større viktighet for Kårstein enn å finne opp nye revolusjonerende produkter hele tiden. Den kunnskapen bygges og kontrolleres best ved å produsere i og nært egen bedrift.

– Høy egenproduksjon har gitt oss større muligheter til å være unike og fleksible i uttesting av nye løsninger i produktutviklingen, mener Kårstein.

Ved tegnebrettet fire år gammel

Det finnes et bilde av Kårstein der han fire år gammel sitter dypt konsentrert over sin fars tegnebrett og prøver tegnemaskinen. Kanskje var det der og da det hele begynte?

– Den virkelig store interessen for elektro-mekaniske løsninger fikk jeg på verkstedet til Tresfjord Kommunale Elektrisitetsverk. Der manglet det verken verktøy eller muligheter. Senere arbeidet jeg så ofte jeg kunne som elektromontør i min fars elektroinstallasjonsbedrift. Vi var høyt og lavt i alt fra bolighus og industribygg til trålere, forteller Kårstein om starten på karrieren.

Var det her interessen for ingeniørfaget startet? Dette bildet fanger øyeblikket av fire år gamle Kårstein, i dyp konsentrasjon over sin fars tegnebrett.

Høyspenningsteknologi

Interessen for matematikk og fysikk førte ham til NTH i Trondheim og utdanning innen blant annet høyspenningsteknologi og reguleringsteknikk. Hovedoppgaven Systemløsninger for installasjoner i industri og institusjonsbygg leverte han ved Institutt for Elkraftteknikk i desember 1979. Hans første jobb, 1980-1981 ble derfor i ett rådgivende ingeniørfirma med prosjektering av elektriske installasjoner i større bygg.

– 17. oktober 1983 ble jeg ansatt i Møre Trafo som den gang het AS Møre Transformatorfabrikk etter å ha arbeidet ved energiforsyningsavdelingen i NEBB fra 1981 til 1983. I NEBB tegnet jeg høyspenningsarrangement og styringer for kraft og transformatorstasjoner. Jeg var prosjektleder for bygging av 132kV og 420kV anlegg og fulgte opp montører ute på anleggene.

Konstruksjon og produksjon

I Møre Trafo ledet han konstruksjonsavdelingen for transformatorer med tegnebrett og kalkulator. Deretter utviklet han et program for beregning og optimalisering av transformatorer som et produktutviklings- og ledelsesverktøy. Utviklingen startet i 1989 og er en kontinuerlig prosess.

Tidkrevende programutvikling

– Kort oppsummert er dette en digital systematisering av kunnskap og løsninger som vi har tilegnet oss her fra starten av Møre Transformatorfabrikk. Beregningsprogrammet er den sentrale kilden for dokumentasjon av transformatorer, pristabeller/kalkyler for salg og tekniske data for kunde osv., forklarer Kårstein.

Resultatet fra beregningsprogrammet går indirekte via MRP-systemet til jobbkort og den daglige produksjonen, men også direkte for innstilling av kjernepakkerobot og viklemaskiner.

– Programutviklingen har vært tidkrevende, men det har gitt Møre Trafo fordeler. Forbedringer har kunnet foregå dynamisk. Endringer kunne testes umiddelbart og uten ventetid, sier Kårstein.

Skreddersydd programvare

Programvaren er skreddersydd Møre Trafos løsninger og produksjonsutstyr. Når en ny kundespesifikasjon eller norm oppstår, kan man meget raskt tilpasse seg de nye kravene. Det har gitt Møre Trafo et klart fortrinn. Programvaren sørger også for at man i systemet har en kvalitetsstyring med standardiseringen av materialer og metoder.

Utviklet helt ny transformator

– Grunnlaget for de løsninger vi har i dag, ble lagt på 1990-tallet og i begynnelsen av 2000 da vi analyserte og testet alle deler i transformatorene. Vi reduserte antall deler i hver transformator og reduserte antall varianter av transformatorløsninger i vår produksjon. Vi spisset produktspekteret og endret til småserieproduksjon, sier Kårstein som mener at den sikreste måten å lansere et nytt produkt i markedet på, foregår med små steg, men det forutsetter gjennomprøvde løsninger. Noe

Bildet av denne transformatoren representerer 1990-tallets grunnleggende endringer i transformatorer, der grundig analyse og optimalisering førte til reduserte deler og småserieproduksjon, og la selve fundamentet for dagens løsninger.

Små steg i teknologi – store steg i tapsreduksjon

– I utviklingen av både Tier 1 i 2015 og Tier 2 i 2021 har Europa hatt klare rammebetingelser om lavere tap. For å sikre transformatorenes tekniske kvalitet har vi benyttet gjennomprøvde løsninger samtidig som vi har senket induksjon i kjernene og strømtetthet i viklingene. Det har ført til betydelige økning i materialkostnader og betydelig økning i arbeidskostnader for hver transformator.

Et stort samarbeide

Kårstein mener gode avtaler som stor frihet, fleksitid og resultatlønn sikrer Møre Trafo dyktige medarbeidere. Han beskriver Møre Trafo som et stort samarbeidsprosjekt hvor alle personer og funksjoner er like viktige og hvor alle gjør sin del for å lykkes med felles målsetting.

– I Møre Trafo er det store muligheter for faglig utvikling innenfor mange fagområder, sier Kårstein som står bak en rekke kurs, publikasjoner og tekniske artikler om transformatorer. Og han har vært medlem av standardiseringskomiteen for transformatorer NK 14 -IEC TC14 fra 1989.

Barnebarn og båt

Kårstein Longva har både barnebarn og båt, og som pensjonist ser han fram til å kunne ta flere turer i skog og mark og til hytta som ligger over skoggrensen. Men først må et kranglete kne repareres for mannen som nok hadde spilt fotball også den dag i dag om det hadde vært mulig.

På bildet ser du Kårstein sammen med to historiske transformatorer fra tidlig 1950-tallet. Den ene av disse er faktisk laget av ingeniør og Møre Trafo-gründer Oddvar Rieve Kristiansen selv.