Møre Trafo er kåra til Årets Tafjord EnergiArena-bedrift.

Møre Trafo har jobbet systematisk for å spare strøm, og sånt blir det pris av. I juryens begrunnelse heter det at Møre Trafo har en samlet energifilosofi til nytte både for egen bedrift og andres. Møre
Trafo stakk av med prisen i kamp med finalistene Firmenich Bjørge Biomarin og Stiftelsen
Atlanterhavsparken.

TEA vinner med jury Camilla Blom TAFJORD, Johan Hustad NTNU, Knut Stadheim Møre Trafo, Annik Magerhom Fet NTNU, Erik Espeset TAFJORD, Kjell Slinning Sunnmørsposten..jpg

Store kutt
Møre Trafo har kuttet strømforbruket med godt over ti prosent, selv om det er vanskelig å måle helt
nøyaktig, ifølge teknisk sjef Knut Stadheim. Sammen med fabrikksjef Steinulf Gjøvik har han stått i
spissen for å få ned strømutgiftene i selskapet som er markedsleder i Norge på
fordelingstransformatorer.

Vi har involvert de ansatte og de har kommet med ideer og vi har gjort endringer i rutiner i fabrikken
forklarer Stadheim.
Ideer og forslag
Møre Trafo har hatt møter med ansatte hvor det har blitt drodlet frem ideer og forslag til hvordan
man kan spare strøm. På den måten er rutiner endret – som å slå av som å slå av lys i ubrukte rom,
og tilsvarende med maskiner. Det gir besparelser som det ikke har kostet noe å hente inn.

Energityvene
– Produksjonsledere, Steinulf og jeg har også hatt jevnlige møter om energisparing, og vi har kartlagt
«energityvene» for å kunne gjøre noe med dem, sier Stadheim.

56 vinduer er skiftet ut med nyere vindu, alle utelys er skiftet ut med led-lys, videre er en stor el-kjel
med store varmetap sikret, en for stor kompressor er skiftet og Møre Trafo har fått sentral
driftskontroll på ventilasjon og varme. Til sammen er det gjort investeringer for 3,2 millioner kroner
for å spare mest mulig strøm.

Teknisk Sjef Knut Stadheim og fabrikksjef Stein Grøvik har ledet arbeidet med å spare strøm på Møre Trafo.

Miljøforpliktelse
– Investeringene er verd det, men det handler jo ikke bare om penger. Vi har også en
miljøforpliktelse om å ikke bruke mer energi enn nødvendig, mener teknisk sjef Knut Stadheim.
Han har vært med på alle samlingene til Tafjord EnergiArena og mener det har vært viktig å bli
utfordret og «dyttet» i riktig retning for å gjøre noe.

Stolte
– Vi er stolte. Prisen er en stor anerkjennelse av den jobben vi har gjort, sier Knut Stadheim.
I ti år har Tafjord EnergiArena pushet bedrifter til å spare strøm – det handler både om sparing og når
på døgnet strømmen blir brukt. Over 100 industribedrifter på Sunnmøre skal ha spart 150 millioner
kroner i denne perioden. Det er første gang det er kåret en Årets Tafjord EnergiArena-bedrift.