Troll Housing utvider sitt datasenter i Tydal og har igjen valgt Møre Trafo som leverandør av trafoer. Verdien på denne ordren er ca. 30 millioner kroner.

– Konkurransen er skarp, men basert på en totalvurdering ble vi tildelt kontrakt for levering av totalt 46 transformatorer med instrumentering. Det er benyttet miljøisolert væske FR3 og forhøyet beskyttelse for best mulig og sikker drift, sier salgs- og markedssjef i Møre Trafo, Ivar Lifjeld om ordren.

Stor og seriøs kunde

Lifjeld mener det er veldig hyggelig å få fornyet tillit fra en så stor og seriøs kunde som Troll Housing. Leveransene pågår nå for fullt, og vil være ferdig like over sommeren. Høyspent AS er leid inn som konsulent og sørger for anbudsarbeidet. Tidligere har Møre Trafo levert nettstasjoner og transformatorer til Troll Housing med en totalkapasitet på 45 megawatt.

God butikk

Møre Trafo er Skandinavias største produsent av fordelingstransformatorer og nettstasjoner, og får mange henvendelser fra datasentre som er under planlegging. Etablering av datasentre er god butikk for Møre Trafo. Hjørnesteinsbedriften i Sykkylven har vært dyktige til å tilpasse seg dette markedet, og blir brukt som både rådgivere og sparringspartnere i forbindelse med transformator-leveranser til datasentre.

Våre erfarne medarbeidere fungerer som både rådgivere og sparringspartnere, og sammen jobber vi for å finne de beste løsningene. Foto: Havnevik AS.

Tar aldri pause

– Møre Trafo har opparbeidet seg kunnskap og kompetanse på området for å kunne levere trafoer som er robuste nok til å tåle belastningene. Vi leverer komplette løsninger med transformatorer, nettstasjoner, bryteranlegg og fundamenter tilpasset høy og kontinuerlig last for drift av datasenter. Dette er driftsforhold som aldri tar pause og kjører 24 timer i døgnet året rundt. Da kreves det topp kvalitet og riktig teknisk løsning, forteller Lifjeld.

Ivar Lifjeld, salgs- og markedssjef i Møre Trafo.

Formidabel vekst

Veksten av datasentre de siste par årene har vært formidabel, og over hele landet foreligger det planer om etablering av datasentre. Myndighetene har i dag ingen oversikt over antall datasentre i Norge. Ifølge Statnett har ulike datasentre til sammen bedt om over 8000 MW kraft noe som tilsvarer en femtedel av den totale installerte effekten i Norge. Datasentre innebærer alt fra lagring av informasjon på internett til kompliserte beregningsoppgaver for forskning og produktutvikling.