Møre Trafo har landet en avtale med Glitre-Nett som vil kunne gi et sted mellom 15-20 millioner kroner årlig.

– Vi scoret høyt på de fleste kriterier. Spesielt viktig ble vårt bestillingsverktøy som vil gi kunden en sikkerhet for at entreprenører bruker materiell godkjent av nettselskapet, deretter ble miljø høyt prioritert ved valg av bryteranlegg. Vi kunne her tilby gassfrie anlegg fra Eaton, forteller salgssjef i Møre Trafo, Ivar Lifjeld.

Høye miljøkrav
Glitre Energi Nett stiller høye miljøkrav, og for nettselskapet var det derfor viktig at tilbyderne kunne vise til et helhetlig miljøengasjement og sertifiseringsordninger.

Møre Trafo er sertifisert Miljøfyrtårn, Grønt Punkt og er RENAS-medlem. Møre Trafo scoret høyest av alle tilbyderne på miljø.

Nettselskapet
Glitre Energi Nett er et nettselskap i Glitre Energi-konsernet som drifter og utvikler kraftnettet, og leverer nettjenester til kundene i forsyningsområdet. Nettvirksomheten utgjør en samfunnskritisk infrastruktur, og har mål om høyest mulig leveringssikkerhet til lavest mulig pris.

Glitre Energi Nett ble etablert i 2015 etter fusjon mellom EB Nett, Lier Nett og Hadeland EnergiNett. EB Nett var igjen et resultat av fusjonen mellom Drammen Energinett og Buskerud Nett i 2001. I 2002/2003 fusjonerte EB Nett med Kongsberg Energi og Nedre Eiker Energi.

94 000 nettkunder
Nettselskapet eier regionalnettet i Buskerud fylke og tilstøtende områder i Oppland, Vestfold og Hordaland. Videre eier selskapet distribusjonsnettene i kommunene Lier, Drammen, Kongsberg, Nedre Eiker, Jevnaker, Lunner og Gran.

Glitre Energi Nett har rundt 100 ansatte, 94 000 nettkunder, har 3482 nettstasjoner, 52 transformatorstasjoner og hadde i 2019 en omsetning på noe i overkant av en milliard kroner.

Elektroniske forhandlinger
– Også for denne avtalen ble alt gjennomført elektronisk på grunn av korona og covid-19, forteller Ivar Lifjeld.

Rammeavtalen løper i tre år, men muligheter for ytterligere to år.

Ivar Lifjeld, salgssjef i Møre Trafo