Det nye klippeverket er montert og klart til å gi avkastning på det som så langt er den dyreste enkeltinvesteringen i Møre Trafos historie.

– Kombinasjonen av to stykk innmater, klippeverk og ikke minst robotpakking for fire kjerner samtidig, gjør dette klippeverket svært avansert. Det finnes ikke mange slike automatiseringsanlegg i Europa, sier fabrikksjef Steinulf Grøvik i Møre Trafo.
Hele klippeverket er kostnadsberegnet til rundt 13 millioner kroner.

Robotiserer tung jobb
– Ved å ta i bruk en robot som pakker, vil kjernene være ferdig pakka samtidig som kjerneblikket blir stansa ut. Dette vil spare både tid og krefter i forhold til dagens måte å produsere kjerner til transformatorer på, forklarer fabrikksjefen.

Korona-utsatt
Klippeverket skulle ha vært montert i sommerferien, men Covid-19 satte en stopper også for den planen. Prosjektet ble utsatt til slutten av oktober, og er i skrivende stund ferdig montert og klar til å prøvekjøres.

– Det var meningen at det nye klippverket skulle erstatte et av våre to klippeverk, men vi gjorde litt om på planene og flyttet det eldste for å rydde plass til alle tre. På sin måte utfyller de hverandre og det er også en god løsning i forhold til den økende etterspørselen, forteller Grøvik.

Uten operatør
Klippeverket med robotpakking har også automatisk innmating av blikk. Dermed kan denne maskinen kjøres uten operatør. Så lenge det er kjerneblikk på innmateren, er det tilstrekkelig kun med overvåking for at maskina skal fungere og gjøre jobben.

Langt fremme
– Møre Trafo har i mange år vært langt fremme når det gjelder automatisering. Ved å investere i et nytt klippeverk med robotpakker og innmater, vil vi også i fremtiden ligge langt fremme i utviklingen. Selv om kostnaden er stor, mener vi at dette er en svært god investering for Møre Trafo og fremtiden, sier fabrikksjef Steinulf Grøvik.

Fabrikksjef hos Møre Trafo, Steinulf Grøvik

Ny sveiserobot
Møre Trafo har også fått på plass en ny sveiserobot som skal erstatte en eldre variant som i dag sveiser rammer og gryter. I tillegg til at den nye sveiseroboten er betydelig raskere, vil den også kunne sveise større rammer og gryter som i dag sveises manuelt, og flere deler enn den tidligere sveiseroboten.

Investeringer
– Når det gjelder investering i automatisering har vi ved siden av roboter også investert i nye maskiner som er betjent av operatører som folieviklemaskin, sag og hullemaskin. Et nytt oljeforbedringsanlegg skal også på plass, men også her er det Covid-19 som har satt en foreløpig stopper i forbindelse med igangkjøring, forklarer Grøvik.

Mye nytt
Siden 2016 har Møre Trafo investert i svært mye nytt utstyr og maskiner. Den nye foldemaskinen som ble installert samme år erstattet en maskin fra 1982. Den nye foldemaskinen til 11,5 millioner kroner var inntil da Møre Trafos største enkeltinvestering. I 2017 kjørte man i gang et nytt prøverom for testing av alle transformatorer før de blir levert til Møre Trafos kunder. I 2019 var et helt nytt våtlakkanlegg på plass.

Gir resultater
De store investeringene og den strategiske satsingen som Møre Trafo har gjort i automatisering og robotisering av produksjonen har bidratt til svært gode resultater for bedriften i Sykkylven som er markedsleder i Norge på transformatorer og komplette nettstasjoner.

Ingen mister jobbene
– Det er ingen som mister jobbene som følge av automatiseringen. Snarere tvert imot er de med på å trygge og skape enda flere arbeidsplasser i takt med stigende etterspørsel og større produktivitet. Møre Trafo har i det siste ansatt flere nye medarbeidere, avslutter fabrikksjef Steinulf Grøvik.