Til tross for pandemien har Møre Trafo levert rekordtall for 2020. En omsetning på 433 millioner er «all time high» for hjørnesteinsbedrifta i Sykkylven.

– Det er selvsagt svært gode tall og opp 20 millioner fra 2019. Det er for tidlig å si noe om det endelige resultatet, men også her blir en solid økning, sier en meget godt fornøyd administrerende direktør i Møre Trafo, Leif Leira. Leira tok over roret i suksessbedriften etter Tor Rieve Kristiansen i sommer.

Resultatlønn for ansatte

Kanontallene er også gode nyheter for de ansatte i Møre Trafo. 10 prosent av alt overskudd før skatt fordeles på ansatte, en ordning som Møre Trafo har praktisert i mange år.

– Vi har fantastisk flinke og dedikerte medarbeidere, sier sjefen for Skandinavias største produsent av fordelingstransformatorer og ferdigmonterte nettstasjoner om de som holder hjula i gang for Møre Trafo.

Fullt kjør

Mens pandemien har skapt store utfordringer for mange virksomheter, kom Møre Trafo seg gjennom 2020 og pandemien uten permitteringer. Bedriften har hatt tilnærmet full kapasitetsutnyttelse og har også foretatt flere nyansettelser for å møte den stigende etterspørselen.

Det grønne skiftet

– Mye av markedsveksten handler om det grønne skiftet og økende elektrifisering av samfunnet. Vi har klart å komme oss i en god posisjonen til å kunne være konkurransedyktige i dette segmentet som handler om infrastruktur for lading av biler, busser og ferger. Stadig økende bruk at datakraft innen de fleste områder, gjør at også kraftkrevende data-parker er i ferd med å bli et meget spennende marked for oss. Møre Trafo har også en god utvikling i forhold til eksportmarkedet, forteller Leira.

Signaler

Elektrifiseringen av Norge er en ønsket utvikling. De siste årene har det også kommet tydelige politiske signaler om at el-nettet må bli mer robust. Også det er gode nyheter for Møre Trafo.

Rekordinvestering

For å være konkurransedyktige og på hugget har Møre Trafo investert tungt i nye maskiner og økt automatisering – de siste 10 årene for rundt regnet 90 millioner kroner.

– Også i 2020 ble det gjort store investeringer hvor vi fikk på plass et nytt og svært avansert klippverk med pakkerobot. Automatiseringen til 13 millioner kroner er så langt den største enkeltinvesteringen i Møre Trafos snart 70 år lange historie, sier Leira.

Administrerende direktør i Møre Trafo, Leif Leira.

Størst i Norge

Leira er naturlig nok godt fornøyd med tingenes tilstand. Møre Trafo går så det suser, og Leira mener utsiktene også er meget gode for bedriften som er størst i Norge på transformatorer med en markedsandel på rundt 50 prosent og nest størst på salg av nettstasjoner. Møre Trafo har i dag et produksjonsareal på 13 500 kvadratmeter og 145 ansatte. Bra antall søkere til stillingene viser også at Møre Trafo er en svært attraktiv arbeidsplass i industribygda Sykkylven.