Norges største busselskap, Vy Buss, bygger ladestasjoner for sine busser og Møre Trafo leverer trafoer til disse prosjektene.

Trafoene og nettstasjonene til elbuss-lading på Slemmestad til Norges største busselskap VY-buss er levert av Møre Trafo. Det grønne skiftet er ventet å bli et stort marked for Møre Trafo.

Møre Trafo har også levert trafoer til Nordens største ladeanlegg for busser på Alnabru. Her er det lagt inn 10 MW strøm og lagt til rette for at 30 busser kan lade samtidig. 12 av dem kan hurtiglade.

2019/2020 omtales som det store gjennombruddet for elbusser i Norge. I år vil det være rundt 400 elbusser på landsbasis. 10 av dem skal gå i trafikk i Ålesund og kjøres av Vy. Disse blir de første elbussene på Nordvestlandet.

Grønt skifte
– Det tradisjonelle markedet med bygg, infrastruktur og jernbane er fortsatt det største markedet for Møre Trafo. Men det grønne skiftet og serverparker er den delen som øker raskest og vil etter hvert bli en betydelig del av markedet vårt, sier Tore Tangen, distriktssjef Øst/Vest-Norge i Møre Trafo.

Tore Tangen, distriktssjef for Øst/Vest Norge.

Ladestasjoner
Målet om en 100 prosent utslippsfri busspark betyr blant annet at det det trengs mange ladestasjoner. Vy busser har bestilt til sammen 55 elbusser. 28 av dem er «by-til-by-busser» og bussene skal ha ladere på blant annet Hamar, Haugesund , Oslo og Slemmestad i Akershus.

Møre Trafo leveranser
– På Slemmestad, som er en endeholdeplass, har Møre Trafo levert en 1600 kVA trafo med miljøolje som er plassert i en Maxi nettstasjon som også inneholder høyspentanlegg og egen Maxi nettstasjon for lavspent tavler for strømforsyning til laderne, forteller Tangen om leveransen hvor OneCo Sør er entreprenør.

Leveransen fra Møre Trafo til Nordens største ladeanlegg for elbusser på Alnabru er 4x2000kVa 415 v trafoer.

Helelektrisk i 2028
Ruter står i dag for over halvparten av landets kollektivtransport. Ambisjonen er at alle busser, båter, minibusser og drosjer som kjører for Ruter skal ha utslippsfri drift i løpet av 2028. Noe som i praksis innebærer elektrifisering av alle Ruters transportmidler.
– Våre beregninger tilsier at det er et ambisiøst, men realistisk mål. Vi skal etterspørre og ta i bruk teknologi som på sikt vil gi rimeligere løsninger, sier administrerende direktør i Ruter Bernt Reitan Jenssen.

Buss-utslipp
Bussdriften er den mest komplekse av kollektivtrafikken å gjøre utslippsfri. 90 prosent av utslippene fra kollektivtransporten kommer fra buss. I dag er rundt 40 prosent av bussene som kjører i Oslo elektriske. Samtidig innfases flåter av elektriske busser i en rekke andre norske byer, og teknologien etterspørres i stadig flere anbud, ifølge tidsskriftet Yrkesbil.

Ålesund
I Møre og Romsdal er det Ålesund som er først ute med elbuss. 10 nye Vy elbusser ble tatt i bruk ved årsskiftet og skal trafikkere Ålesund, Giske og Sula. Det er ventet at bussene årlig vil kjøre til sammen 750 000 kilometer. Reduksjonen i utslipp tilsvarer 420 fossildrevne biler. Elbussene fra Volvo (Volvo 7900E) er 12 meter lange, batterikapasiteten er på 330 kWh og rekkevidden på rundt 200 km. Erfaringene fra elbussene i Ålesund vil danne grunnlaget for den videre el-satsingen i Møre og Romsdal.

Starter smått
– El-busser er nytt for oss. Derfor er det naturlig at vi starter med noen busser og heller utvider etter hvert. Vi må vite at de fungerer godt under de vær- og føreforholdene vi har her, og at infrastruktur for lading fungerer slik den skal før vi får inn flere elbusser, sier Jesper Wiig, seksjonsleder for drift i FRAM som er Møre og Romsdals eget merkenavn for kollektivtransport, og som har inngått kontrakt med Vy.

Skjær i sjøen
Selv om det begynner å skje saker og ting på elbuss-fronten spesielt i Oslo-området, finnes det fortsatt en del utfordringer knyttet til kostnader, kapasitet i strømnettet og plass i byområder. De fleste stedene må strømnettet forsterkes og utvides til å tåle belastningen av store flåter med elbusser som skal lades, og ladestrukturen er plasskrevende i byer.

Dyre elbusser
De totale eierskapskostnadene for elbuss er fortsatt en del høyere enn for busser med forbrenningsmotor. Merkostnadene er rundt 10-15 prosent i forhold til forbrennings-busser. Selv om prisene er på vei ned og driftsutgiftene på en elbuss er hele 24 prosent lavere enn på en diesel-buss, er elbussene fortsatt dyre i innkjøp.