Omsetning for Møre Trafo i 2018 ble på hele 381 millioner kroner som er 50 millioner opp i
forhold til 2017. Det er ny omsetningsrekord.

– Det er gode tall, men det er for tidlig å si noe om resultatet. Det er foreløpig ikke klart, sier administrerende direktør Tor Rieve Kristiansen som er godt fornøyd med tingenes tilstand i Møre Trafo.

Tor Rieve Kristiansen

Godt start
Møre Trafo har også hatt en god start på 2019, og kunne i tillegg gå inn i det nye året med store ordrereserver.

– Den gode starten skyldes at det har vært uvanlig stor aktivitet på en tid av året som vi tidligere betraktet som «litt lavsesong», forteller Rieve Kristiansen.

Gode utsikter
Sjefen for Skandinavias største produsent av fordelingstransformatorer og ferdigmonterte nettstasjoner, ser få mørke skyer på himmelen og mener utsikten er gode for hjørnesteinsbedrifta i Sykkylven.

Størst
Møre Trafo er størst i Norge på transformatorer med en marksandel på rundt 50 prosent, og nest størst på salg av nettstasjoner. Møre Trafo opererer i et tøft marked med stadig hardere konkurranse og dermed mer press på marginene.

Elektrifisering
– Det er ingenting som tyder på at det blir mindre å gjøre i år enn tidligere. Mye handler nå om elektrifisering som lading til elektriske ferger og ladestasjoner til el-biler. Når det gjelder ferger er mye av markedet vårt Vestlandet. For ladestasjoner til el-biler er området vårt hele landet, sier Rieve Kristiansen.

Elektrifiseringen av Norge er en ønsket utvikling og de siste årene har det også kommet tydelige politiske signal om at el-nettet må bli mer robust. Og det er bra for Møre Trafo. Dessuten har Møre Trafo en god utvikling i forhold til eksportmarkedet.

Investeringer
For å være konkurransedyktige og på hugget har Møre Trafo investert tungt i nye maskiner og til dels automatisering de siste 10-12 årene for rundt regnet 80 millioner.

– Også i år vil vi gjøre investeringer for 10-12 millioner for å modernisere produksjonen vår, sier Møre Trafos administrerende direktør Tor Rieve Kristiansen.

Elektrisk
Om stemningen – når årsresultatet foreligger – blir like elektrisk som den var i 2016, gjenstår å se. 2016 var så langt det beste året i Møre Trafo sin 68 år lange historie. Da var omsetningen 340 millioner og overskuddet på ca. 33 millioner kroner.
Møre Trafo har i dag 135 ansatte og et produksjonsareal på 13 500 kvadratmeter.