Mens Kiel-ferga dunket i vei på diesel, ble det ombord holdt foredrag om utfordringer ved fergelading og ladestrøm til skip.

Sistnevnte finnes for øvrig i Oslo havn for ferga, men ikke i Kiel. Der lades strømmen med maskinene i gang.

65 personer deltok på Møre Trafos flytende kurs og konferanse i samarbeid med Schneider Electric med avgang onsdag 6.februar og hjemkomst fredag 8.februar. Blant dem foredragsholdere, kunder og leverandører som Melbye, Nexans, El-tjeneste i tillegg til Schneider. Alle godt fornøyde med opplegget og det faglige utbyttet. Sosialt ble det også lagt til rette for å lade batteriene.

Ferger og lastebiler
Temaer på konferansen var utfordringer vedrørende fergelading, framføring og transformatorer, ladestrøm til skip, lokal hydrogenproduksjon med behov for store effekter, lading av Tesla lastebiler, og transformatorutvikling.

Den faglige delen onsdag ble avsluttet med tema akustisk støy. På kvelden var det duket for litt mer støy om enn underholdende i Show Longue før middagen i Grand Buffet.

El-utfordringer
Etter en time med bransjenyheter var det torsdag muligheter for å ta en tur i land før det bar tilbake til lunsj og flere foredrag. Denne gang om fremtidens ladestasjoner, valg av løsning hos nettselskapene for MV anlegg for nettkobling, og utfordringer for distribusjonsnettet med ny type infrastruktur for blant annet el-ferger.

Foredragsholdere var Thore Gagnat, Møre Nett, Per Osen, Trønderenergi Nett, Geir Aabel, Otera Infra, Lars Davidsen, Hafslund Nett, André Schau, Ionity, Helge Johansen, Hafslund Nett og Kårstein Longva, Møre Trafo.

Bra opplegg
– Dette var som vanlig et veldig bra opplegg på alle mulige måter, sier Kåre Olav Bratberg som har hatt et langt og godt kundeforhold til Møre Trafo gjennom NTE Nord-Trøndelag hvor han jobbet med materialleveranser og innkjøp.

Han er nå pensjonist etter et 30 år langt samarbeide med Møre Trafo som han er full av beundring for – noe han også ga uttrykk for i sin takk for maten tale.

Trafo på baklomma
– En solid bedrift med solid kompetanse og mange fantastiske folk som for eksempel Olav Dalsbotten. Den mannen er en institusjon, og jeg har mange ganger lurt på om han alltid går med en transformator i baklomma. Det er utrolig hva han kan trylle frem når noen er i beit, og den servicen tror jeg sitter i veggene hos Møre Trafo, sier en engasjert Bratberg.