Møre Trafo er klar for å lansere sin hittil beste, mest energieffektive og miljøvennlige transformator. Et overordnet mål er reduksjon av CO2-utslipp.

– Fordelen med den nye transformatoren er lavere tap i nettet, redusert varmeutvikling, mindre støy, og lengre levetid. Den blir noe dyrere i innkjøp for nettselskapene, men til gjengjeld billigere i drift ved sparte tapskostnader, sier Kårstein Longva.

Longva er en av de fremste kapasitetene i Norge og Norden på transformatorer. Sivilingeniøren innen El. kraft har siden 1983 vært konstruksjonssjef og produktsjef ved Møre Trafo.

Møre Trafos Kårstein Longva har helt siden 1983 utviklet stadig bedre transformatorer – og nå skal den hittil aller beste lanseres.

Økodesigndirektiv
Tier2 transformatorer er et resultat av økodesigndirektivet og nye EU-krav. Tier 2 er andre fase av økodirektivet som startet i Europa og Norge med Tier 1 1.juli 2015.

– Etter 1.juli i år vil produsenter og importører av transformatorer ikke ha lov til å levere Tier 1, men bare Tier 2 transformatoren – med visse unntak, forteller Longva.

Energieffektive produkter
Økodesignkravene har ført teknologiutviklingen i retning av mer energieffektive produkter, og disse har skutt fart på en rekke områder. Nye krav har blant annet ført til et stort utvalg av LED-pærer, og bidratt til at oppsugingsevne, og ikke effekt, nå står i fokus når du skal kjøpe ny støvsuger. På hvitevareområdet har energimerking ført til at produsentene har skjerpet seg så mye at skalaen er «sprengt», og de minst energieffektive produktene er blitt presset ut av markedet.

Produktutviklingen
Også mer profesjonelt utstyr må tilfredsstille økodesign, alt fra ventilasjonsaggregater til pumper og motorer – og transformatorer hvor produktutviklingen har skutt fart etter at det ble innført økodesignkrav.

Reduksjon av CO2-utslipp
Økodesignkrav stiller krav til maksimum tap i transformatorkjernen som medfører lavere jerntap og dermed reduserte tomgangstap. Og krav til maksimum tap i viklingen som fører til lavere kobber- eller aluminiumstap og dermed mindre belastningstap. Målet er at dette skal gi forbedret energieffektivitet og reduksjon av CO2-utslipp.

Reduserte varmetap
– Transformatorer avgir varme fra kjerne og viklinger. Reduksjonen av varmetapene oppnås best ved å bruke beste kvalitet av kjernemateriale og øke tverrsnittet av kjerne og viklinger (den aktive delen). Omlegging til Tier 2 vil redusere varmetapene med 25-30 prosent ved full belastning, forteller Kårstein Longva.

Dyrere
Krav til bruk av de mest kostbare materialene og prosessene i transformator-produksjonen, betyr økte kostnader og dyrere transformatorer for nettselskapene, men vesentlig lavere driftskostnader og dermed en lønnsom kapitalisering. En transformator har en levetid på 30 år og 98 prosent av materialene kan gjenvinnes.

Utviklet av Møre Trafo 
– Vekten av kjerne og viklinger øker betydelig, men kompakt konstruksjonsteknikk i lavspentdelen utviklet av Møre Trafo, reduserer økning av oljemengde og ytre dimensjoner, forklarer Kårstein Longva.

Alle Møre Trafos Tier 2 transformatorer har derfor fysiske mål innenfor REN (selskap for standardisering av materiell og arbeidsmetoder i norske nettselskap) sine anbefalinger.

Utfordringer
– Utfordringene i utviklingsarbeidet har vært størst vedrørende transformatorer med norsk spenningssystem 240 Volt og ytelse 800-1600 kVA, forteller konstruksjons- og produktsjefen i Skandinavias største produsent av fordelingstransformatorer og ferdigmonterte nettstasjoner.

Elektrifiserer transportsektoren
I tillegg til utvikling av stadig bedre transformatorer er Møre Trafo en viktig årsak til at Norge har kommet langt i elektrifiseringen av transportsektoren. Tilgang på riktige transformatorer for optimal ladning av kjøretøyene har gjort dette mulig på kort tid.

Skreddersydde
– Vi har gjort de nødvendige tilpasningene til de ulike segmentene i transportsektoren, og har kort leveringstid på skreddersydde løsninger. Dette har vært viktig for at elektrifiseringen har kunnet foregå i et høyt tempo, forklarer salgssjef Ivar Lifjeld i Møre Trafo.

Mer enn doblet omsetning
Møre Trafo leverer transformatorer og nettstasjoner til både Tesla og Vy buss sine ladestasjoner. Møre Trafo bidrar også til elektrifisering på de fleste av ferjestrekningene i landet. Det årlige behovet for medium kraft-transformatorer i Norge ligger på 5000-6000 stk. Møre Trafo leverer over 55 prosent av disse, og har økt omsetningen med 60 prosent de siste fem årene.

Et kunnskapssenter
– En viktig suksessfaktor for Møre Trafo er at all kjernekompetanse finnes på fabrikken i Sykkylven. Selskapet legger også stor vekt på produksjonsmetoder og logistikk som skåner miljøet. Som et kunnskapssenter for nettstasjoner og transformatorer ønsker vi å bidra til å løfte samfunnet videre i det grønne skifte, sier Ivar Lifjeld.

Ivar Lifjeld, salgssjef i Møre Trafo