Anne-Lise Løndal Vik er tildelt Norges Vel medalje for lang og tro tjeneste ved Møre Trafo.

Administrerende direktør Tor Rieve Kristiansen og Anne-Lise Løndal Vik

Den flotte medaljen og kunstverket i sølv er en påskjønnelse til fortjente arbeidstakere med minst 30 års ansettelse hos samme arbeidsgiver.

Overrekkelsen ble gjort på bedriftens julefest 20 desember 2019

Utmerkelsen representerer en lang tradisjon med solide verdier og er et varig bevis på Anne-Lises innsats og betydning for Møre Trafo hvor hun ble ansatt i 1989. De siste 20 årene har hun vært på monteringsavdelinga hvor hun også gjorde en flott jobb som tilrettelegger i mange år.

– Anne-Lise er en blid, omgjengelig dame som der lett å samarbeide med og som gjør en veldig flott jobb for oss. Vi er svært fornøyde med at hun har valgt å jobbe så lenge for Møre Trafo, sa administrerende direktør Tor Rieve Kristiansen.