Sigurd Sandvik hadde sin siste arbeidsdag fredag 20.desember, og administrerende direktør Tor Rieve Kristiansen la ikke skjul på Sigurd vil bli et savn for Møre Trafo.

Den ferske pensjonisten beskrives som en pliktoppfyllende kjernekar og trollmann etter over 31 år på hjørnesteinsbedriften i Sykkylven.

– Han har hele tiden jobbet på nettstasjonsavdelingen, først som montør, deretter som produksjonsleder, men lengst som teknisk saksbehandler og hovedplanlegger. Pliktoppfyllende har han løst utfordrende oppgaver på en utmerket måte. Tankeleser og trollmann, har også noen hevdet, når han har fått ufullstendige oppgaver i fanget, sa Møre Trafos administrerende direktør Tor Rieve Kristiansen i sin tale til den ferske pensjonisten.

Vanskelig å erstatte
Sigurd har også vært en sentral person for selgerne som hovedplanlegger og teknisk ressursperson. Han har vært en viktig mann som kommer til å bli et savn for Møre Trafo.

– Hans kunnskap, løsningsvilje og arbeidsevne blir vanskelig å erstatte.Han finner alltid løsninger og er lett å spørre. Men vi har heldigvis gode avtagere, sa Rieve Kristiansen som takket for Sigurds bidrag til å ha utviklet nettstasjonsavdelingen til en lønnsom avdeling med et godt arbeidsmiljø.