Lødingen-Bognes i Ofoten omtales som en av landets tøffeste fergestrekninger, og blir nå også landets lengste elektrifiserte fergestrekning med god hjelp fra Møre Trafo.

 

Foto: Statens Vegvesen

– Et krevende prosjekt med mange utfordringer, forteller Bjørn Lade om Møre Trafos medvirkning og leveranser til prosjektet som Statens Vegvesen omtaler som en milepæl for det grønne skiftet til havs.

22 kilometer

Fergesambandet er en del av riksvei 85, overfartstiden er 60 minutter og fergestrekningen 22 kilometer lang. Strekningen drives av Torghatten Nord med tre batteriferger fra 2024 med 11 avganger daglig i hver retning på hverdager og 21 om sommeren.

– Det er ikke lenge siden mange ville sagt at det ikke var mulig å drifte elektrisk ferge på en så lang og krevende strekning, sa divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen til NTB da kontrakten med Torghatten Nord ble landet.

Størrelsen, en utfordring

Til sammen seks fulle biler fra Møre Trafo ble lastet opp samtidig for å klare transporten av alt utstyret som skulle leveres. Ifølge Bjørn Lade var Møre Trafos kanskje største utfordring størrelsen på anlegget med hele 8MVA installert effekt fordelt på 2 stk. 4MVA trafoer 22000/11000V. Størrelsen henger sammen med den lange fergestrekningen hvor fergene på kort ligge-tid må lade mye effekt.

Foto: Bjørn Lade, Møre Trafo

Må kjøles ned

– Trafoene blir overlastet i korte perioder når fergene ligger til kai. For å klare å kjøle ned igjen trafoene er det installert to kraftige vifter i hver av de to nettstasjonene Lødingen og Bognes. For å redusere støy fra viftene blir de turtallstyrt ved hjelp av termostat og PLS (programmerbar logisk styring), forklarer Bjørn Lade.

Krevende design

Statens Vegvesen hadde krav om et spesielt design på både nettstasjonen og det isolerte Teknikkhuset. Det innebar såkalt pulpet- eller pulttak med 20 graders takvinkel og sølvgrå farge. I tillegg skulle de ha ytre kledning med Sibirsk lerk.

– På grunn av sanksjonene mot Russland var det naturlig nok umulig, og vi endte derfor opp med norsk furu Royal-impregnert og med kundens fargeønske, sier Bjørn Lade.

Transportutfordringer: Isolerte Teknikkhus med hele 3,80 meters høyde for å romme Siemens høyspent kontaktorer 11kV.

Høye teknikkhus

En annen utfordring var transporten av de isolerte Teknikkhusene som har en innvendig høyde på to meter og 80 cm for å få plass til Siemens høyspent kontaktorer 11kV. Dette sammen med det spesielle taket ga teknikkhusene en høyde på hele tre meter og 80 cm.

– De måtte derfor transporteres uten tak og med takene på egen bil sammen med ringmurene i betong. De to teknikkhusene ble levert med presenning montert for å beskytte høyspent utstyret mot fukt og skitt under transporten nordover, forteller Bjørn Lade.

Møre Trafo fikk sin samarbeidspartner på isolerte teknikkhus til å produsere de spesielle pulpettakene. Trafoene ble produsert med forhøyet beskyttelse som innebærer FR3 olje KNAN og overtrykks ventil.

Skreddersøm: håndtering av store effekter og skreddersydd Siemens-utstyr for 11kV og 22kV installert i isolerte Teknikkhus.

Krevende

– Det som gjorde denne jobben spesielt krevende for vår del var de store effektene som skulle håndteres og at utstyret som skulle monteres på 11kV og 22kV var spesialtilpasset de store effektene. Utstyret ble levert av Siemens og montert av oss før forsendelse. Spesielt de to isolerte Teknikkhusene måtte i forbindelse med forsendelsen dimensjoners slik at løfting og transport tålte vektene av dette utstyret, forklarer Bjørn Lade.

Anlegget er et av de største som Møre Trafo har levert. Tidligere har Møre Trafo levert samme løsning blant annet til sambandet Moss-Horten.