En ny supermaskin er på plass for å øke produksjonen av deler til transformatorer og nettstasjoner hos Møre Trafo.

Fiberlaseren utfører jobben ca. 2,5 ganger raskere enn den gamle maskinen. Den bruker også mindre energi og gass.

– Den nye fiberlaseren skjærer ut deler av opptil 25 millimeter tykke stålplater og metallplater, forklarer teknisk sjef i Møre Trafo, Fred Anton Alvestad.

Mye raskere

Fiberlaseren erstatter en 20 år gammel speil-lasermaskin. Den nye maskinen utfører jobben ca. 2,5 ganger raskere enn den gamle maskinen. Den bruker også mindre energi og gass.

En god investering for økt effektivisering

Effektivisere

– Vi holder fortsatt på med opplæring på den nye fiberlaseren, men har stor tro på at den vil være en svært god investering for å effektivere produksjonen av deler til transformatorer og nettstasjoner, sier Fred Anton Alvestad.

Teknisk sjef i Møre Trafo, Fred Anton Alvestad

Modne for utskifting

Møre Trafo har stor etterspørsel på sine produkter i en tid hvor svært mye skal elektrifiseres. I første kvartal i år hadde Møre Trafo en rekordstor ordreinngang. Ifølge CEO Runar Tandstad er den største utfordringen nå å øke produksjonskapasiteten, og derfor har Møre Trafo er sterkt fokus på å investere i nye og mer effektive maskiner – og i nye bygninger. Og i et høykostland som Norge må man ha en høy grad av automatisering for å være konkurransedyktige på pris.

– Med våre nye investeringer ønsker vi å øke produksjonen og samtidig fornye maskinparken. Noen av våre viktigste maskiner er over 30 år og klar for utskifting, sier teknisk sjef Fred Anton Alvestad.