Pliktoppfyllende og arbeidsom. Møt Møre Trafos nye medarbeider, Robot-Unni.

Møre Trafo har døpt sine nye medarbeider Unni siden det er en universal-robot.

Robot-Unni er et resultat av samarbeidet mellom Robotek AS hvor Møre Trafo er medeier.Roboten er testet og programmert av Robotek.

Roboten jobber med tre forskjellige produkter og utfører tre forskjellige operasjoner. Den former pressringer til porselensgjennomføringer, knekker festeører på grytene og huller merkeskilt. Arbeidsoppgaver som tidligere ble utført manuelt.

– Etter en tid med prosjektering er roboten nå i drift i fabrikken Det er på mange måter et prøveprosjekt hvor vi eksperimenterer med teknologi og utvikling, noe som kan resultere i enda flere slike roboter i vår produksjon, sier fabrikksjef Steinulf Grøvik i Møre Trafo.

Etter et års prosjektering er roboten nå i gang i fabrikken, forteller fabrikksjef Steinulf Grøvik.

Går så det suser
Møre Trafo går så det suser og ønsker å ligge langt fremme i distriktet. Møre Trafo har jobbet strategisk med dette, og det har gitt meget gode resultater.

Robot-Unni, som er den siste nyvinningen, er en UR10-robot. At det er en universal-robot er også bakgrunnen for navnevalget Unni.
UR-10 robotarmene kan løfte ti kilo. Roboten kan relativt lett programmeres til å gjøre svært så nøyaktige arbeidsoppgaver.

Pålitelige
– Dette er kostnadseffektive, presise, sikre og fleksible samarbeidende roboter som gjør automatisering enklere, og de kan jobbe trygt side ved side med mennesker, forteller Grøvik.

Øker omsetningen
De store investeringene som Møre Trafo har gjort i automatisering og robotisering av produksjonen har bidratt til svært gode resultater for Sykkylven-bedriften som er markedsleder i Norge på transformatorer og komplette nettstasjoner. Den strategiske satsingen sammen med et økende marked de siste ti årene har gitt en omsetningsøkning på hele 100 millioner kroner.
– Vi kan ikke si at automatisering og robotiseringen alene er grunnen til økt inntjening, men at den har vært en viktig og betydelig bidragsyter. Automatiseringen og robotiseringen har også gitt oss en betydelig mer rasjonell og fleksibel produksjon, forteller fabrikksjef Steinulf Grøvik.

Eksempelbedrift
Produktiviteten har økt som følge av en mer effektiv produksjon. Møre Trafo er ved flere anledninger løftet frem som en eksempelbedrift – blant annet på konferanser om den nye industrielle revolusjonen, roboter og additiv produksjon.

Lønnsomme
– Det har vært godt forankret i styret fordi vi kunne sannsynliggjøre at det hele veien var lønnsomme investering. Grunnlaget for satsingen har vært tuftet på modernisering, effektivisering og rasjonalisering, sier Steinulf.
Møre Trafo har også automatisert der det har vært nødvendig for å bedre arbeidsmiljøet for ansatte i form av helse, miljø og sikkerhet (HMS-hensyn).
Fra 2014 og frem til 2017 økte omsetningen fra 259 millioner til 321 millioner og også i år ligger det an til en omsetningsøkning på rundt ti prosent. Også resultatet har bedret seg vesentlig for bedriften med 130 ansatte.

Robotek
Møre Trafo er sammen med 15 andre bedrifter medeiere i Robotek AS som har tatt mål seg til å være et ledende kompetansesenter på produksjonsteknologi, arbeidsprosesser og produktutvikling for sine eiere og samarbeidspartnere.
– Robotene er i dag mye billigere enn de var før, og koster det samme i Norge som i Kina og er dermed kostnadseffektive. Dessuten er de enklere å programmere. Møre Trafo er en bedrift som virkelig er på hugget når det gjelder robotisering og automatisering, sier Arne Tande som er daglig leder for Robotek.

Roboten-Unni er et samarbeidsprosjekt med Robotek for å teste ut teknologien og muligheten for flere slike roboter i produksjonen til Møre Trafo.