Kundene stiller strenge krav til Møre Trafo når det gjelder miljø, og kvalitet og kundetilfredshet. Møre Trafo kan vise til at de nå er sertifiserte for å møte og oppfylle disse kravene.

Møre Trafo er offisielt sertifisert i henhold til ISO 9001 (kvalitetsledelse) og ISO 14001 (miljøledelse). Til høsten begynner arbeidet med å bli ISO 45001-sertifisert som handler om arbeidsmiljø. Da er grunnpilarene for bærekraft på plass.

Strenge sertifiseringer

– Sertifiseringen stiller strenge krav vi som selskap og våre medarbeidere skal leve opp til. Det er nødvendig når vi skal oppfylle vårt løfte om å levere «mer av det som teller». ISO-sertifikatet er ikke bare et papir, det er en kontinuerlig prosess for å bli bedre, sier administrerende direktør Runar Tandstad om sertifiseringsprosessen som har vært ledet av kvalitetssjef Asgeir Tandstad i tett samarbeid med kvalitetsingeniør Araceli Gutierrez Olivares.

Adm.direktør i Møre Trafo, Runar Tandstad

Viktig kunde-verdi

Møre Trafo er som andre selskaper underlagt strenge kontrollrutiner der sertifikatutstederen gjennom årlige oppfølgingsrevisjoner og resertifisering hvert tredje år påser at Møre Trafo overholder kravene i standarden.

– Sertifiseringen er et bevis på at vi jobber aktivt for å forbedre oss overfor kundene. Denne verdien overfor kundene er viktigere enn selve sertifikatet, sier kvalitetssjef Asgeir Tandstad.

Sertifiseringsprosessen har vært ledet av kvalitetssjef Asgeir Tandstad i tett samarbeid med kvalitetsingeniør Araceli Gutierrez Olivares.

Kvalitet

ISO 9001-sertifiseringen handler om kvalitet som får kundene til å komme tilbake og selskapet til å fungere godt. Dette skjer gjennom kundefokus, lederskap og relasjonsledelse, menneskers engasjement, prosesstankegang, forbedring og bevisbaserte beslutninger.

ISO 9001 Kvalitetssystem

Miljø

ISO 14001-sertifiseringen handler om bærekraft og har fokus på å minimere belastningen på miljøet. Den hjelper Skandinavias største produsent av transformatorer og nettstasjoner for å lykkes kommersielt uten at det går på bekostning av miljøet.

ISO 14001 Miljøledelse

Krevende

– Det er krevende å få en førstegangs sertifisering, og det er enda mer krevende å beholde den gjennom oppfølgingsrevisjoner hvert år og hovedrevisjoner ved resertifisering hvert tredje år, sier kvalitetssjef Asgeir Tandstad.