Møre Trafo åpner stort service og beredskapssenter for trafoer på Østlandet; Møre Trafo Service.

Gutta på Kløfta: (f.v) Serviceleder Tore Hjelkerud, servicemedarbeider Espen Gran og teamleder Jarle Wilhelm Hellesen.

– Bakgrunnen for satsingen er at vi vant en kontrakt med vår største kunde Elvia AS med håndtering av blant annet Elvias beredskaps- og prosjekt-transformatorer, forteller Salgs- og Markedssjef i Møre Trafo, Ivar Lifjeld.

Store områder

Tre ansatte startet opp 1. april med å ta imot alle Elvia sine 800 beredskapstrafoer, samt en del annet utstyr. Service og beredskapsenheten på Kløfta like ved E6 sør for Oslo Lufthavn disponerer 6000 kvm med utelager, 900 kvm kaldtlager, 1050 kvm varmtlager og verksted og rundt 475 kvm med kontorer.

Spennende satsing

– Dette er en spennende satsing fra vår side, og vi ser for oss å tilby tjenester også til andre kunder som nettselskap og entreprenører, men også industri og annen næring som drifter sine egne transformatorer, forteller Lifjeld.

Foreløpig tre ansatte

Det har vært hektiske dager med full drift i tillegg til tilpasning av lokaler. Det har handlet om å få på plass maskiner og utstyr og drive opplæring ved Møre Trafos fabrikk i Sykkylven.

De tre ansatte er serviceleder Tore Hjelkerud, teamleder Jarle Wilhelm Hellesen og servicemedarbeider Espen Gran.

Bred kompetanse

– Vi har alle bred erfaring og kompetanse fra bransjen, og har sertifikater som gir oss muligheter til å utføre serviceoppdrag også ute på kundens anlegg. Alle er bosatt i nærhet til senteret og har kort responstid for utrykning, forteller serviceleder Tore Hjelkerud.

På sikt vil det bli behov for ytterligere personell, og Møre Trafo Service vil trolig ansette flere medarbeidere i løpet av høsten.

Arbeidsoppgavene

Oppgavene vil bli logistikk, administrasjon og lagerhold for Nettselskapets – Elvias – transformatorer 1-24 kV, spenningsforhøyere, spenningsboostere og andre større komponenter for distribusjonsnettet.

Møre Trafo Service skal sørge for oversikt for transformatorer og lager inkludert rapportering. Logistikk inn og utlevering. Vurdering av tilstand og overvåke lagernivå. Skroting, kassering og salg. Lagerhold, reparasjon og oppgradering, ombygging og klargjøring av transformatorer.