Etter en fantastisk reise som fabrikksjef i 16 år er Steinulf Grøvik ved veis ende i Møre Trafo.

 

– Steinulf har vært en svært viktig person i utviklingen av bedriften, sier administrerende direktør Runar Tandstad.

Det blir selvsagt litt rart, og kanskje litt vemodig. Men Steinulf har forberedt seg og planlagt dette en stund. Han gruer seg ikke. Han er så klar han kan være for å bli pensjonist.

– Det jeg vil savne mest er gode kollegaer og det å ikke få fullføre og lenger være med på den utviklingen som skjer i fabrikken, sier Steinulf.

Fra møbelindustrien

Han har aldri angret på at han begynte hos Møre Trafo etter 30 år i møbelbransjen. Det var selvsagt litt rart og en overgang å bytte ut møbler med transformatorer. Han måtte bli kjent med en annen kultur og organisasjon, og han mistet et godt nettverk som han hadde bygd opp gjennom mange år i møbel.

– Det fine var at Steinulf fra sin tilsvarende rolle i møbelindustrien, tok med seg mange nyttige ideer knyttet til produksjonsflyt og ledelse over til Møre Trafo, sier Runar Tandstad.

Foto: Steinulf og adm.direktør i Møre Trafo Runar Tandstad.

Mange tiltak

Om bransjebyttet bruker Steinulf selv å si at han søkte ny «spenning» – og det fikk han hos Skandinavias største produsent av fordelingstransformatorer. Gjennom de årene han har vært fabrikksjef har han vært delaktig og fått gjennomført mange gode tiltak for de ansatte. Møre Trafo ble blant annet kåret som Årets seniorbedrift i Møre og Romsdal i 2012, han var på mange måter arkitekten bak miljøsertifiseringen i 2014 og han var sentral for å få på plass den svært populære kantina i 2016.

Stor del av æren

– I hans periode har det skjedd svært store endringer. Bedriften vokste i både antall ansatte og produsert volum. Steinulf skal ha en stor del av æren for at vi likevel har klart å beholde det gode arbeidsmiljøet i fabrikken. Døra hans har alltid vært åpen, og han er genuint opptatt av at alle skal bli sett og hørt. Dette er en viktig del av kulturen vår, og er verdier vi ønsker å bygge videre på, sier Runar Tandstad om Steinulf.

Ansatte på løpende bånd

Som fabrikksjef har Steinulf hatt mesteparten av personalhåndteringen på fabrikken hvor ansettelse av nye medarbeidere de siste årene har hatt stort fokus. Bare i årene 2020 til 2023 ble det ansatt 50 nye medarbeidere.

Vilje til automatisering

– Men den økende omsetningen og behov for økt kapasitet, har det til tider vært veldig utfordrende å imøtekomme de kravene som blir stilt til effektivisering og optimalisering, forteller Steinulf.

Han mener en av suksesskriteriene til Møre Trafo har vært – og er – viljen til å automatisere og effektivisere. I hele hans periode har styret vært svært positive og sett verdien i å investere i roboter og andre maskiner for å imøtekomme kravet om effektivisering. Sammen med dyktige medarbeidere har Steinulf hvert år siden han begynte, kjøpt og fått implementert veldig mye nytt automasjonsutstyr.

Går så det suser

Møre Trafo går så det suser. De siste årene har bedriften satt stadig nye omsetningsrekorder. Hjørnesteinsbedriften i Sykkylven har klart å tilpasse seg stadig nye utfordringer og krav.

– Når det gjelder transformatorproduksjonen er den største endringen størrelsen, kompleksiteten og varianter av både transformatorene og nettstasjonene. Det har ført til at arbeidsmengden på det enkelte produkt har økt, og at flaskehalser som har oppstått har flytta seg etter hvert som vi har løst en utfordring. Men jeg synes vi har håndtert dette veldig bra, sier Steinulf.

Synlig leder

På spørsmål om hvilke verdier som har vært viktige for Steinulf som leder, svarer han:

– Jeg har hele tiden vært opptatt av å være en synlig leder. Jeg har hatt en åpen dør filosofi hvor jeg hele tiden vil være tilgjengelig. Så har jeg lagt vekt på å inkludere mine medarbeidere, og latt de være selvstendige i sitt arbeid, sier Steinulf om sitt bidrag for å skape et godt arbeidsmiljø på Møre Trafo som alltid har vært kjent for å være en trivelig arbeidsplass.

Godt samarbeid

Foto: Steinulf sitt fokus på trivsel og inkludering har spilt en nøkkelrolle i Møre Trafos sterke bedriftskultur.

Det Steinulf først og fremst vil se tilbake på med stor glede etter sine 16 år som fabrikksjef, er det gode samarbeidet han har hatt med sine medarbeidere, de andre i ledelsen og ikke minst det gode samarbeidet med de tillitsvalgte.

– Framtiden for Møre Trafo ser veldig bra ut. Er det en arv jeg etterlater meg, så er det at jeg hele tiden har arbeidet for inkludering. Det håper jeg min arvtaker vil fortsette med, sier Steinulf.

Arvtaker er Marcin Gaarden som kommer fra stillingen som produksjonsdirektør i Jets Group.

Foto: Steinulf og arvtaker Marcin Gaarden.

Travel pensjonist

Steinulf blir pensjonist samtidig med kona Annette. Nå ser de fram til å få enda mer tid sammen, og ikke minst enda mer tid sammen med barn og barnebarn.

– Jeg har både hus og hjem og en gård i Ørsta som må vedlikeholdes. Dessuten har jeg en båt som har vært altfor lite brukt, og jeg håper å kunne jakte og gå litt mer turer i fjellet til høsten. Nei, jeg tror ikke jeg får tid til å kjede meg som pensjonist, avslutter Steinulf Grøvik.