Møre Trafo leverer trafoene for arbeidsstrøm til området hvor Google skal bygge det som kan bli et av verdens største datasenter.

Datasenter: Illustrasjon av det planlagte datasenteret på Gromstul utenfor Skien. Anlegget forventes å være operativt i 2026. Foto: Google

Google skal investere 6,8 milliarder i et enormt datasenter som skal bygges på Gromstul i Skien. Tekgiganten har søkt om tilgang på strøm tilsvarende rundt fem prosent av hele landets strømforbruk.

Transformatorer

— Vår leveranse inkluderer seks nettstasjoner med 1250 kVA transformatorer samt isolert hus med bryteranlegg og målecelle som plasseres i tilknytningspunktet til Lede sitt forsyningsnett. Vår kunde er den lokale entreprenøren Laugstol AS, forteller salgs- og markedssjef i Møre Trafo, Ivar Lifjeld.

Mellom fem og ti år

I 2019 sikret Google seg en tomt på 2000 mål på Gromstul. I februar i år kunngjorde IT-giganten at prosjektet skal realiseres. Anlegget skal etter planen være operativt i 2026, og byggeperioden er anslått til mellom fem og ti år.

Stor aktivitet

— Det er for tiden stor aktivitet i området rundt Gromstul. Lede er i ferd med å ferdigstille Gromstul koblingsstasjon, samtidig som arbeidet med å legge infrastruktur opp til siten er i full gang. Entreprenører jobber inne på tomteområdet for å gjøre datasentertomten byggeklar, forteller Lifjeld.

Et hundretalls millioner

Tomten ble solgt av grunneier Leopold Løvenskiold til Google. Til E24 vil han ikke røpe salgssummen, men at det er snakk om «et hundretalls millioner». Løvenskiold holder til på ærverdige Fossum Hovedgård ikke langt fra der Google nå etablerer sitt datasenter.

Løvenskiold-Fossum eier og forvalter 330.000 dekar skogeiendom. Dette ble kjøpt av Herman Løvenskiold i 1739 og har siden vært i familiens eie. Dagens eier og driver, Leopold Løvenskiold har utviklet selskapet, godt med bygging av flere kraftstasjoner, utviklet hytteområder og tilrettelagt for jakt og friluftsliv for allmenheten. Løvenskiold- Fossum tilrettelegger også for at andre bedrifter kan etablere seg ved siden av Google, og investerer betydelige summer i infrastrukturen rundt Google-tomten.

Illustrasjon av datasenteret. Foto: Google

4000 arbeidsplasser

Google anslår at det vil bli etablert rundt 4000 arbeidsplasser i byggefasen. Rundt 100 jobber vil være direkte knyttet til datasenteret, ifølge Google Norge-sjef Tine Austvoll Jensen som lovet at Google ville gjøre sitt for at dette blir et positivt tilskudd til regionen.

Gigantisk strømforbruk

Avgjørelsen om byggingen skapte jubel i byens rådhus, men langt fra alle jubler over beslutningen. Noen mener det gigantiske strømbruket truer natur og miljø, og andre frykter enda høyere strømpriser.