Møre Trafo donerer transformatorer til Ukraina. Disse vil gi sårt etterlengtet strømdistribusjon til mange tusen mennesker i det hardt pressede landet.

Truckfører og Lagerleder hos Møre Trafo, Frank Hansen, med viktig last som skal til Ukraina.

– Vi klargjør fire transformatorer som vil bli sendt til Ukraina ganske omgående. Ukraina trenger sårt el-materiell og utstyr etter de store ødeleggelsene som følge av angrepene fra Russland, sier Salgs-og Markedssjef i Møre Trafo, Ivar Lifjeld.

Takknemlige

Møre Trafo har fått takknemlige tilbakemeldinger om at utstyret vil komme svært godt til nytte. Trafoene som sendes til Ukraina er transformatorer som kun kan omsettes i beredskapsmessige tilfeller, og representerer en verdi på rundt 400 000 kroner.

Møre Trafo vil bidra

– Vi fikk høre via NRK at Ukraina i tillegg til våpen også trengte blant annet el-materiell, og vi samlet ledergruppa på Møre Trafo for å se hva vi kunne bidra med. Det var en enstemmig ledergruppe som ønsket å bidra med det vi måtte ha, forteller Ivar Lifjeld om forspillet til Møre Trafos donasjoner.

Strøm til mange tusen

Donasjonen fra Møre Trafo er to 100 kVA og to 200 kVA transformatorer med spenning på 11000/415 volt. Transporten til Ukraina av transformatorene som kan gi strømdistribusjon til mange tusen ukrainere, skjer i regi av DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap). Transporten utføres av Schenker som henter transformatorene hos Møre Trafo og tar de videre til Ukraina sammen med annet utstyr fra norske givere.

REN

Engasjementet fra Møre Trafo startet med at de tok kontakt med REN (Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet) som er et selskap eid av de norske nettselskapene og hvor Møre Trafo er medlem. REN organiserer sammen med DSB innsamling av utstyr for el-distribusjon til Ukraina.

Takker

– Alle formaliteter er på plass. Utstyret vi sender er akseptert av ukrainske myndigheter som har gitt tilbakemeldinger på at dette er et generøst tilbud som fyller et stort behov. Etter kontakt med REN, DSB og NVE, samt diverse organisasjoner, ble det bekreftet at disse transformatorene hadde riktig primær- og sekundærspenninger, forteller Lifjeld.

Transformatorene ble tilbudt Ukraina gjennom EUs kriseordineringssenter (UCPM) som koordinerer bistanden inn til Ukraina.

Meningsløs krig

– Vi er utrolig glade for å kunne bidra på denne måten. Vi håper virkelig at donasjonen vår i form av fire skikkelig gode transformatorer kommer til nytte og at denne meningsløse krigen vil ta slutt snarest mulig, sier Ivar Lifjeld.

Sjåføren hos Schenker, Pavlo Lymarenko, som selv er fra Ukraina er svært takknemlig for bidraget. Det blir et ekstra betydningsfullt oppdrag der han får være med på å frakte kritisk utstyr til hjemlandet.