På Indre Harøy i Hustadvika skal Salmon Evolution bygge et av Europas største lakseoppdrettsanlegg på land. Møre Trafo skal levere 11 transformatorer til gigantanlegget.

Slik blir anlegget til Salmon Evolution.

– For oss er dette en ordre til rundt 2,5 millioner kroner, og det er viktig for oss å kunne levere til store prosjekt i vårt nærområde, sier seniorselger Olav Dalsbotten i Møre Trafo.

Bygges nå
Første spadetak ble tatt i mai i fjor, og nå er byggingen av gigantanlegget for oppdrett på land i Romsdal i gang. Anleggsarbeidet er det første av tre faser og første byggetrinn er kostnadsberegnet til 1.3 milliarder kroner.

36 000 tonn laks
Første byggetrinn skal gi kapasitet til å produsere 9000 tonn fisk, og ferdig utbygd skal anlegget ha en kapasitet på 36 000 tonn, og opp mot 70 000 tonn på lengre sikt. Planen er å få første smolt på plass i fjerde kvartal i 2021 og første slakting i fjerde kvartal 2022.

Fisk på land
– Konvensjonell oppdrett i sjø klarer ikke å holde tritt med etterspørselsveksten. Det er rett og slett for mange biologiske problemer og regulatoriske begrensninger til at de klarer å vokse betydelig, sa styreleder i Salmon Evolution, Tore Tønseth til E24 etter å ha debutert med et brak på børsen hvor investorene sendte landoppdretteren opp 58 prosent på første handelsdag (Merkur Market) i september i fjor.

Raskere produksjonstid
Gigantanlegget bygges på et nedlagt steinbrudd på Indre Harøya i Romsdal. Anlegget skal være et kombinert gjennomstrømnings- og resirkuleringsanlegg. Det vil si at 70 prosent av vannet i tankene skal renses og resirkuleres, mens 30 prosent pumpes inn fra sjøen. Forventet produksjonstid for laksen er 12 måneder. I sjøanlegg er produksjonstiden 15 til 18 måneder.

Anlegget bygges på et nedlagt steinbrudd på Indre Harøya.

Sunnmøring
En som har kjøpt seg inn på eiersiden er sunnmøringen og Sølvtrans-gründer Roger Halsebakk som investerte 70 millioner kroner i Salmon Evolution. Før selskapet gikk på børs ble det hentet inn en halv milliard i frisk kapital til det landbaserte anlegget ved Hustadvika.

Artec Aqua
Artec Aqua er totalleverandør for Salmon Evolution. Artec Aqua er et kompetanseselskap som tar seg av alle grensesnittene ut mot de ulike leverandørene i et byggeprosjekt.
– Som totalentreprenør for prosjekt er vi stolt av å ha mange ulike leverandører fra regionen med på laget. Det er gledelig å se at flere lokale leverandører innfrir på kompetanse og er konkurransedyktige på pris, sier Ole Gunnar Lyngstad, som til daglig leder byggeprosjektet på Indre Harøy i Hustadvika kommune.

Energieffektivt
Salmon Evolution har fått nærmere 100 millioner kroner i støtte fra Enova for å etablere det som skal være et energieffektivt oppdrettsanlegg på land. Løsningen som selskapet skal være det første i verden til å ta i bruk, kan redusere energiforbruket per produsert matfisk med 30 prosent i forhold til teknologi det er naturlig å sammenligne seg med, Det tilsvarer 22 000 000 kWh som er like mye som det årlige strømforbruket til over 1000 eneboliger.

Trafoene
Leveransen fra Møre Trafo kal skje i juni i år, og består av 8 2000 kVA og 3 2500 kVA. Alle transformatorene har miljøolje FR-3 og skjerm i viklingen for likeretterdrift. Alle transformatorene har mindre enn 1000 liter olje som gjør oppstillingene enklere.

Møre Trafo leverer også oljeoppsamlingskar til disse transformatorene. Disse transformatorene har all omsetning på 22000/415V.

Trafo-prosjekter
– Leveransene skjer gjennom Nettpartner Prosjekt i Molde som er vår kunde på dette prosjektet. Møre Trafo leverer i dag mange store transformatorer til datasenter, buss- og fergelanding og store oppdrettsanlegg på land, forteller seniorselger Dalsbotten.

Seniorselger i Møre Trafo, Olav Dalsbotten