Ansatte ved Møre Trafo slutter ikke. Her blir de så lenge helsa holder. Møre Trafo er en svært attraktiv arbeidsplass med høy trivselsfaktor.

– Vi er opptatt av de ansattes arbeidsdag og at de trives på jobben. Vi ønsker å beholde alle så lenge som mulig. De har opparbeidet seg en enorm kompetanse som er gull verdt, sier fabrikksjef Steinulf Grøvik som har personalansvar for en rekke av de 145 ansatte.

Fabrikksjef hos Møre Trafo Steinulf Grøvik

Med lavt sykefravær og høy trivselsfaktor fremstår Møre Trafo som en svært attraktiv arbeidsplass. Grøvik mener forklaringen er ganske enkel:

Gode betingelser og ordninger
– Gode betingelser, gode og fleksible arbeidsordninger og muligheter for involvering skaper et godt arbeidsmiljø og motiverte medarbeidere.

For Møre Trafo handler god personalpolitikk om mer enn festtaler. Pensjonsordningene er blant de beste i klassen, de som ønsker det kan jobbe fleksitid, det jobbes ikke på akkord, og ansatte har resultatlønn hvor 10 prosent av overskuddet før skatt, fordeles. Det har gitt rundt regnet 30 000 kroner ekstra i lønn de seneste årene.

Går så det suser
2020 ble nok et super-år for Møre Trafo til tross for pandemiens utfordringer. Omsetningen ble rekordhøye 433 millioner. Også overskuddet ser ut til å bli rekordhøyt.

– Vi har fantastisk flinke og dedikerte medarbeidere, sa administrerende direktør Leif Leira i forbindelse med rekordåret.

Direktør med lang fartstid
Leira har som mange andre svært lang fartstid i virksomheten som er Skandinavias største produsent av fordelingstransformatorer og ferdigmonterte nettstasjoner. Etter 39 år i konsernet tok Leira i sommer over roret etter Tor Rieve Kristiansen.

Leif Leira og Tor Rieve Kristiansen

Norges Vels medalje
– Folk vil jobbe her så lenge helsa holder og noen helst langt inn i pensjonsalderen. Vi har i dag seks ansatte som har jobbet her i mer enn 40 år. 20 har jobbet her mellom 30 og 40 år, 26 har fått Norges Vels medalje som en påskjønnelse for minst 30 års ansettelse hos samme arbeidsgiver, forteller Grøvik.

46 år på Møre Trafo
Den som i dag har jobbet lengst i suksessbedriften er Olav Dalsbotten (71). I 46 år har seniorselgeren jobbet for Møre Trafo.

– Han er still going og har et nettverk ut av en annen verden, forteller Grøvik med et smil.

Olav Dalsbotten

Årets seniorbedrift
For noen år siden begynte Møre Trafo å jobbe bevisst og planmessig med å beholde sine ansatte seniorer lengst mulig. Det handler blant annet om å inspirere og oppmuntre 60-åringene til å stå i arbeid til pensjonsalderen. Det arbeidet resulterte i at Møre Trafo i 2012 ble kårets til årets seniorbedrift i Møre og Romsdal.