Tor med hammeren har ingen planer om å ligge på latsiden i årene fremover, og det kan bety flere strømbrudd og trafohavarier.

Til tross for en jevn nedgang og milliardinvesteringer for å sørge for mer stabil strømforsyning, mener NVE at vi bør forberede oss på flere strømbrudd i årene fremover på grunn av mer ekstremvær. Klimaforskere har varslet flere stormer og mer nedbør. Ifølge en NVE-rapport kommer lyn-aktiviteten til å øke med hele 25 prosent frem mot 2050.

Trafohavarier
– Det er lynet som forårsaker skader og totalhavarier på trafoer. Årlig har vi et sted mellom seks og 12 slike trafohavarier. Derfor har vi i likhet med Møre Trafo som produsent, stort fokus på denne problematikken, forteller Leif Johann Wenaas, Avdelingsleder Plan, i Nordvest Nett AS på Ørskog.

Mareritt
Han legger ikke skjul på at det er selve marerittet når uværet herjer og måtte sende folk ut i felten for å fine feil og kartlegge om en trafo er havarert eller ikke. Nordvest Nett har det samla ansvaret for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av strømnettet i Haram, Skodje, Ørskog i Ålesund kommune, Stordal i Fjord kommune og Vestnes kommune.

Vinter lyn og torden
Når det gjelder lyn og torden er det store forskjeller mellom geografiske områder. Sør- og Østlandet opplever store mengder lyn på sommerhalvåret og har mange driftsforstyrrelser i forbindelse med varmt sommervær. Kyststrøkene er mer utsatt for ekstremvær og opplever i tordenværstunge år mange lynnedslag, ofte i forbindelse med vinterstormer.

NVE-rapport
I følge NVE-rapporten er det ved hvert enkelt lynnedslag i Norge en sannsynlighet på nærmere to prosent for at et transformatorhavari inntreffer, noe som utgjør en årlig ødeleggelse av 0,6 prosent av alle landets transformatorer. Beregningene er gjort på bakgrunn av statistiske data som er hentet inn av NVE, Statnett og Sintef. Den største andelen av både driftsforstyrrelser og ikke levert energi (ILE) forårsaket av tordenvær ligger i distribusjonsnettet for mellomspenning.

Utfordrende
– Lyn og transformatorhavarier er for vår del først og fremst knyttet til vintersesongen, og det gjør arbeidet i felten ekstra utfordrende selvsagt. Ved trafohavarier er det godt og trygt å ha en trafoprodusent i nærheten og være en del av en beredskapsavtale med Møre Trafo. Det samarbeidet fungerer svært bra, sier Wenaas.

Lager-avtale
I avtalen mellom Nordvestkjøp og Møre Trafo skal Møre Trafo sørge for å ha en beredskap og et visst lager øremerket selskapene som er med i avtalen; Mørenett, Stranda Energi, Sykkylven Energi, Nordvest Nett, Istad Nett og Sandøy Energi.

– Samtidig har vi selv et lite lager av mindre trafoer. Det handler jo om å få utbedret feil og gjenopprettet strømforsyningen så fort som mulig. Vi måles jo på dette, sier Wenaas som anslår at de har et sted mellom 600 og 800 transformatorer i nettet sittet.

Leif Johann Wenaas, Avdelingsleder Plan, i Nordvest Nett AS

Lynproblematikken
Salgssjef Ivar Lifjeld i Møre Trafo sier at det har skjedd og skjer stadig ting som har gjort og gjør strømnettet sikrere. Det gjelder også i forhold til å gjøre trafoene mer robuste mot uvær og lyn.

– Linjer er erstattet med mer kabel. Det er bedre vern og impulsjording ved transformatorene. Transformatorene er blitt bedre rustet mot overspenninger ved hjelp av design og økt materialkvalitet blant annet, forteller Lifjeld.