Framtiden ser lys ut, og Møre Trafo er klar for videre vekst. Jubilanten har satt stadig nye rekorder, og har de siste årene ikke minst bidratt sterkt til det grønne skiftet og elektrifiseringen av samferdselen i Norge.

Fra fredag 29. april til søndag 1.mai var det feiring av Møre Trafos jubileum på Union Hotel Geiranger med 230 feststemte gjester, en opplagt Terje Sporsem som konferansier og god musikk fra Adam Douglas.

Terje Sporsem var konferansier for kvelden.

Utvider og investerer

– Eiere, styre og ledelse ser lyst på framtida. Vi planlegger for mer produksjonsareal. I første omgang et lager og ekspedisjonsbygg. Deretter nye produksjonslokaler for nettstasjoner. Vi trenger også mer areal til trafo-produksjonen og det arbeidet er i gang, sier en meget optimistisk og fornøyd eier, styreleder og tidligere administrerende direktør Tor Rieve Kristiansen om veien videre.

Styreformann Tor Rieve Kristiansen.

Største styrker

Ledelsen og styret tror at vekstmulighetene vil være meget bra de neste 5-10 årene, og at Møre Trafo har store muligheter for å ta del i denne veksten.

— Vi har nå det beste kompetansemiljøet for transformatorer og nettstasjoner i Norge og engasjerte og dyktige ansatte som trives på jobb. Dette er virkelig noen av bedriftens største styrker, sier Tor Rieve Kristiansen.

Eier, Dag Rieve Kristiansen med sin tale for kvelden.

Det grønne skiftet

I sin tale på jubileumsfesten la han blant annet vekt på Møre Trafos samfunnsmessige betydning, noen viktige utviklingstrekk og viktige valg som er gjort underveis. I det grønne skiftet i samferdsel og elektrifisering har og er Møre Trafo en svært viktig bidragsyter. Bak hver ladestasjon står en trafo, og Møre Trafo har sørget for energi til ladestasjoner for samferdsel her i landet på land og til vanns.

Historisk høy

Møre Trafo har de to siste årene hatt sterkt voksende etterspørsel etter sine produkter som følge av denne omstillingen. Utfordringer med Covid, Tier 2 (ny trafoserie med lavere tap), krig i Europa, galopperende materialpriser og materialmangel i verden, har gitt store utfordringer med å klare å holde leveringstidene slik kundene ønsker.

— Selv om vi har en historisk høy ordrereserve, er vi likevel den transformatorfabrikken som har kortest leveringstid i Europa, forteller administrerende direktør Leif Leira som tok over ledelsen av Møre Trafo i 2020 etter 39 år i konsernet.

Adm. dir i Møre Trafo, Leif Leira.

Rekorder

Siden 2016 har pilene stort sett pekt rett opp over for Møre Trafo. I 2020 ble det omsetningsrekord med 473 millioner kroner i utfakturert omsetning som var 20 millioner opp fra 2019. For 2022 er man på linje med en budsjettert omsetning på 575 millioner kroner. I 2021 satte Møre Trafo bransjerekord med en avtale til en verdi 800 millioner kroner.

– Alt dette hadde ikke vært mulig uten alle våre dyktige medarbeidere, slår Leira fast.

Må si nei

I dag har de en enorm ordreinngang med en økning på 40-50 prosent. Spesielt elektrifiseringen og det grønne skifte har «eksplodert». Trykket er så stort at Møre Trafo har vært nødt til å takke nei til en del henvendelser, spesielt innenfor større datasenter.

Strømbehovet øker

– Som Tor nevnte skal vi gjøre flere store investeringer bygningsmessig de kommende år, men også betydelige investeringer i maskiner og utstyr for å dekke økte behov fremover, og da spesielt behovet for å produsere større enheter. Alle analyser både fra NVE og andre viser en klar og jevn økning i energibehovet både mot 2030 og 2040 så det vil være store muligheter i vår bransje i lang tid fremover, forteller Leif Leira.

Festen

Den store jubileumsfesten startet fredag 29.april med båttur fra fabrikken i Sykkylven til Geiranger og med god servering om bord. Lørdag var det tur til Skageflå for de som ønsket det, eller alternativt et besøk på Fjordmuseum eller i Union Bad og Spa-avdelingen før det var duket for den store festmiddagen i bankettsalen.

– Jeg har fått en rekke positive tilbakemeldinger på jubileumsfesten, og det er utrolig hyggelig, sier Leif Leira.

Båttur og tur til Skageflå.

Adam Douglas og konferansier Terje Sporsem sørget for nydelig underholdning og god stemning.