Møre Trafo er i tilbudsfasen for å produsere spesialstasjoner med transformatorer til Grønland.

Grønland: verdens største øy, kjent for sin imponerende isbreer og storslåtte landskap.

— På Grønland trenger man ofte isolerte nettstasjoner da driftstemperaturen lett kryper ned mot 40 minus, sier salgs- og markedssjefen i Møre Trafo, Ivar Lifjeld.

Driftskonsulent El-distribusjon Christian Pedersen fra Nukissiorfiit, som er et statlig eid grønlandsk energiselskap, var i februar på besøk hos Møre Trafo for å se på mulighetene og mulige løsninger som kan matche klimaforholdene på Grønland.

Tappevannhus

— De ønsker også en løsning med «tappevannhus», altså et eget hus hvor det kan tappes drikkevann. Ikke alle hus har innlagt vann. På Grønland har Elverket også ansvaret for vannforsyningen og fjernvarme. Det legges varmekabel i alle vannrør, forklarer Ivar Lifjeld.

Stiger mest i verden

Selv om vintertemperaturen kan komme ned mot 50 minus, har Grønland store klimautfordringer fordi temperaturen på Grønland stiger fire ganger fortere enn i resten av verden. Ifølge en studie fra 2020 vil 36 000 milliarder tonn is smelte på Grønland om den globale oppvarmingen fortsetter som nå. Det er ifølge studien nok til å heve havnivået med ti cm.

Grønn energi

Nå ønsker Grønland et tettere samarbeid med Norge om klimautfordringene og grønn energi. Målet er å øke bevisstheten om klimautfordringene hvor særlig unge og barn kan involveres og bli undervist, og å sikre at forskning og data i større grad blir i landet og kommer lokalbefolkningen til gode.

Konsekvenser

Grønland ønsker også en bedre kartlegging av mulige konsekvenser av klimaendringene. Blant annet om klimaendringene vil kunne påvirke næringer som hundesledekjøring og fiskeri og dermed folks inntekt, livsstil og fremtidige muligheter.

Kompetanse

Potensialet for utbygging av grønn energi på Grønland er stort, men dette krever masse investeringer, og det handler mye om infrastruktur, energimiks, politisk rammeverk og kompetanseutvikling.

Største øya

Grønland er verdens største øy og nesten 80 prosent av området er dekket av is. I tillegg til at temperaturen stiger fire ganger fortere enn i resten av verden, øker også turismen til det store landet med kun 55 000 innbyggere.

Fornybare

Kraftproduksjonen på Grønland skjer i dag med ca. 90 dieselaggregater, fem vannkraftverk, noen vindmøller og solkraftverk. Alle har lik pris på strømmen; 1.75 kr/kWh. 70 prosent av Grønlands energi produseres av fornybare kilder. Møre Trafo har tidligere levert transformatorer til Grønland, men da via agent i Danmark.

På omvisning i nettstasjonsfabrikken: Christoffer Westli, produkt og designsjef, Bjørn Lade, eksport og prosjekt, samt Christian Pedersen fra Nukissiorfiit.