Møre Trafo har i løpet av det siste året utlyst flere ti-talls nye stillinger og fått napp på alle. Virksomheten går så det suser, og fremstår som en svært attraktiv og sikker arbeidsplass.

Også en ny administrerende direktør og flinke folk i andre ledende stillinger har Skandinavias ledende produsent av transformatorer og nettstasjoner fått på plass.

Dyktige folk

– Vi er svært godt fornøyde med å ha landet så mange nye og dyktige folk i en prosess hvor det i perioder har vært tøff kamp om arbeidskraften, sier nåværende administrerende direktør Leif Leira som overlater roret til Runar Tandstad i april.

Runar Tandstad tar over som adm. dir i april.

Dette ser de etter

Med lavt sykefravær og høy trivselsfaktor fremstår Møre Trafo som en svært attraktiv arbeidsplass, og matcher svært godt kriteriene for attraktivitet: Godt arbeidsmiljø, gode betingelser og en sikker jobb. Disse tre tingene troner øverst på lista over hva arbeidssøkere først og fremst ser etter, ifølge en arbeidslivsundersøkelse i regi av FINN.

Distriktssjef Midt-Norge Nils Johan Sylte, og salgssjef Ivar Lifjeld i matchende Møre Trafo-luer og tydelig stolt av arbeidsplassen sin.

Fleksibel arbeidsgiver

En annen undersøkelse utført av Universum, viser at en fleksibel arbeidsgiver er en attraktiv arbeidsgiver. Også her kan Møre Trafo vise til gode ordninger.

– Alle funksjonærer har mulighet for hjemmekontor og benytter dette etter behov, men for å opprettholde et bredest mulig faglig miljø ved fabrikken i Sykkylven, jobber de fleste primært fra hovedkontoret. I salgsavdelingen har vi tre faste personer på hjemmekontor, forteller Salgs- og Markedssjef i Møre Trafo, Ivar Lifjeld.

Fabrikksjef Steinulf Grøvik som har personalansvar for mange av de ansatte, forteller at man også legger til rette for fleksible arbeidsordninger i produksjonen, og han tror at dette, gode betingelser og muligheter for involvering, er med på å skape motiverte medarbeidere og et svært godt arbeidsmiljø.

Overlapper for gode overganger

– I prosessen med å inkludere nye ansatte, har vi for flere stillinger lagt opp til en overlapping slik at nyansatte skal få en god start. Andre kommer med erfaring fra andre stillinger, og har kompetansen til å være selvgående fra start. Inkludering av nye medarbeidere er noe vi jobber kontinuerlig med for å bli enda mer attraktive i rekrutteringsarbeidet, forteller administrerende direktør Leif Leira.

Møre Trafo har blant annet lagt til rette for at Møre Trafos nye produkt- og designsjef Kyrre Søholt kan få fullført masteroppgaven og få en smidigere overgang ved at tidligere produktsjef Kårstein Longva fortsatt jobber to dager i uka.

Nye ledere

Møre Trafos nye administrerende direktør Runar Tandstad vil være på plass i april. Han har lokal forankring og er bosatt i Sykkylven. Tandstad kommer fra stillingen som sjef for Divisjon Nettforvalter i Møre Nett, og har solid ledererfaring og verdifull kompetanse om bransjen.

Fersk i Møre Trafo-sammenheng er også IKT-Sjef/CTO Trond Bonesmo, også han fra Sykkylven. Trond har 22 års erfaring i IT-bransjen, og kommer fra stillingen som Senior ICT Project Manager & Solution Architect i Ekornes.

I mars starter Svein Ole Løken i en nyopprettet stilling som IKT-prosjektleder. Han kommer fra en stilling som driftskonsulent i PC support og har mange års erfaring som IT-administrator i flere selskaper.

I april overtar Christoffer Westlie i stillingen som produkt- og designsjef nettstasjon. Han kommer fra en stilling som prosjektingeniør i Mørenett og har flere års erfaring fra kundesiden.

Bærekraft

– Et viktig område for oss fremover er å ta inn noen av FN sine bærekraftsmål i bedriften og sette målbare verdier på disse. Vi jobber med en tydelig plan og klare mål for hvordan vi kan iverksette bærekraft i vår virksomhet. Det handler om å dokumentere allerede gode handlinger på dette, forteller Salgs og Markedssjef Ivar Lifjeld

Bærekraft blir et stadig viktigere tema i rammeavtaler, og i forbindelse med anbudsrunder.

Miljøvennlig

– Møre Trafo har i alle år drevet virksomheten miljøvennlig. Vi var tidlig medlem av RENAS, sertifisert Miljøfyrtårns bedrift og GrøntPunkt. Vi er nå i sluttfasen for sertifisering ISO 9001 & 14001. Dette for å ytterligere kunne dokumentere vår bevisste satsing på kvalitet og miljø. Her er Araceli Gutierrez Olivares ansatt for å bl.a bidra i dette arbeidet. Hun har erfaring fra store internasjonale selskaper med tilsvarende oppgaver og gir oss verdifull kompetanse i dette arbeidet, sier Lifjeld.

Araceli er ansatt som kvalitetsingeniør og bidrar med verdifull kompetanse i arbeidet med kvalitet og miljø på Møre Trafo.