Høye bølger sendte rundt 20 av deltagerne på lugarene før middag.

De fleste av oss har nok kjent på det: Når signalene fra balanseorganet ikke stemmer overens med det du ser og sanser, oppstår det full forvirring. Hjernen får for mange uventede signaler. Og dermed er det gjort: Sjøsyke.

Friske og raske

 

– På utreisen til Kiel ble det etter hvert en del bølger på rundt 8-10 meter, men alle var friske og raske til morgenmøte med leverandørene og presentasjonen av nyheter etter frokost dagen etter. Hjemturen ble flat og fin, forteller salgs- og markedssjef Ivar Lifjeld om det 15. fagseminaret i rekken.

 

Vellykket

 

Til tross for en turbulent start for enkelte, ble det nok et vellykket seminar med 60 deltagere fra 30 selskaper, fordelt på 18 personer fra leverandørene og resten fra kundesiden med en blanding av netteiere, entreprenører og noen fra industrisektoren.

Noen av leverandørene, fra venstre: Rune Halvorsen, Procab AS. Yngvar anderson og Martin Andresen, Schneider Electric AS. Trond Nesbakken Kaare Nilsen, Univar Solution AS. Frode Granum og Ole Trondseth, Melbye AS.

Sosialt og faglig

 

Malen er den samme for fagseminarene med sosialt innhold, nettverksbygging, tre faglige foredrag på utreise og tre på hjemreise.

Foredragsholdere fra venstre: Anders Granheim, Laje AS Håkon Sæthre, Glitre Nett AS Christoffer Westli, Møre Trafo AS Arild Thorvaldsen, Bergård Amundsen AS Henrik Krogsæter, Pixii AS Jan Olav Anseth, Bergård Amundsen AS.

Pixii som i fjor ble kåret til Norges raskest voksende teknologiselskap med sin energilagring, tok for seg batterier i distribusjonsnettet, den norske elektrogrossisten Berggård Amundsen fortalte om fordeler med spolekompansering som fjerner «skummet på ølet» og gir økt plass til aktiv effekt i nettet, entreprenøren Laje om utfordringene ved store svingninger i oppdragsmengder, og nettselskapet Glitre presenterte et prosjekt med miljøvennlig utbygging for å møte krav det grønne skifte stiller til hele bransjens verdiskaping.

Produkt- og designsjefer

 

– På dette fagseminaret hadde vi også med våre nesten ferske produkt- og designsjefer for transformatorer og nettstasjoner, forteller Lifjeld.

De presenterte tema som belastning og temperatur sin virkning på transformatorens levetid, samt bruk av nye materialer i nettstasjoner som øker levetiden med over seks år.

Produkt og designsjef Nettstasjoner, Christoffer Westlie, tok for seg «Bærekraftige løsninger – navigering mot fremtidens prefabrikkerte nettstasjoner».

Produkt- og designsjef transformatorer, Kyrre Søholt, tok for seg «Belastning, temperatur og levetid for transformatorer, automatisk spenningsregulering».

Produkt- og designsjef transformatorer, Kyrre Søholt

Attraktiv arena

 

Fagseminarene kombinerer faglig innhold med hyggelig og sosialt samvær.

Fagseminaret startet i år onsdag 31.januar med ankomst Oslo fredag 2.februar. Med sine fagseminarer har Møre Trafo klart å skape en attraktiv arena for nettselskaper, entreprenører, industri og leverandører. Etter avsluttende foredrag torsdag er det alltid duket for en festmiddag når kursen settes for Oslo Havn.

– Vi får svært gode tilbakemeldinger på fagseminarene våre og det er svært hyggelig, sier Ivar Lifjeld.