Møre Trafos nye pulverlakk-anlegg vil score høyt på effektivitet, automatisering og miljø.

Foto: Teknisk sjef Fred Anton Alvestad, design- og produktsjef Kyrre Søholt og produksjonsleder Kjetil Monsøy. 

– Vi er nå i en innkjøringsfase og regner med å være i full produksjon i løpet av våren, sier teknisk sjef Fred Anton Alvestad om nyinvesteringen til rundt 20 millioner kroner som vil øke produksjonskapasiteten betydelig. Det 600 kvadratmeter store bygget til pulverlakkanlegget stod ferdig i 2021, og et slikt anlegg har vært planlagt siden 2017.

Optimalisert

– Vi har skyndet oss langsomt for å få et anlegg som er optimalisert i forhold til Møre Trafo, våre behov, kundens behov og ikke minst i forhold til bærekraft. Vi har trengt denne tiden. Det er et anlegg som skal fungere i mange år framover, sier produksjonsleder Kjetil Monsøy som sammen med Alvestad og driftsingeniør Christian Hellebostad er prosjektledere for innkjøringen og oppstarten av anlegget.

Roboter

To ABB-roboter til 3,6 millioner kroner skal påføre pulveret på produktene. Disse blir nå programmert for å fungere med maksimal presisjon. Programmeringen er en ganske omfattende jobb som vil ta tid. Det gamle lakkanlegget vil derfor kjøre parallelt en stund til framover. Fire operatører skoleres i bruk av roboter, robotprogrammering og i kjemi og pulverlakk.

Polyester

I det nye anlegget vil man ikke lenger bruke epoxy pulver, men gå over til polyester pulver. Polyester er mer miljøvennlig, og det sørger for at glansen i lakken holder lenger. En målsetting er også at man skal oppnå den nest høyeste korrosjonsklassifiseringen C-4 mot rust.

Det nye anlegget er topp moderne når det gjelder effektivitet, miljøvennlighet og bærekraft.

Lenger levetid

Å øke korrosjonsmotstanden på produktene, altså gjøre de mer rustbestandige, få til en bedre holdbarhet på lakken på transformatorene, og automatisere påføringen av lakken, var tre viktige mål for det nye pulverlakkanlegget da dette ble planlagt i 2017.

Større transformatorer

Allerede da var kapasiteten ved det gamle anlegget fra tidlig 1980-tall sprengt, og behovet for et nytt anlegg var stort. I tillegg til økt produksjonskapasitet, vil man med det nye pulverlakkanlegget også få enda bedre kontroll på produksjonen som igjen vil bety enda bedre kvalitet ut til kundene. Det nye anlegget vil også kunne håndtere transformatorer som blir stadig større

Bedre og bærekraftig

– Oppsummert vil vi kunne levere enda bedre produkter og på en mer miljøvennlig måte. Med automatiseringen vil lite av pulveret gå til spille, og det aller meste vil kunne gjenvinnes. Her vil vi få en kjempestor gevinst i forhold til det gamle anlegget, forteller Monsøy.

Effektivisering

Bemanningen vil i utgangspunktet være den samme. Ved det gamle anlegget jobbes det i dag frem til 21.00. Effektiviseringen ved det nye anlegget vil bety at man kan produsere det man gjøre i dag og enda mer på vesentlig kortere tid.

Store energibesparelser

– Hele anlegget er også laget slik at vi får en mer effektiv bruk av energi. Vi har blant annet luftsluser og dører som reduserer varmetap og utslipp, og vi har 30 cm med isolasjon i veggene. Så det er en veldig stor miljøgevinst i energibesparelser i det nye anlegget. Under planlegging og prosjektering har vi hatt et veldig stort søkelys på miljøaspektet med tanke på CO2-fotavtrykket vårt, sier Alvestad.

Et av de fineste i Norge

På grunn av alderen på det gamle anlegget, gir det nye anlegg også en trygghet i at Møre Trafo kan «levere varene» som avtalt og uten produksjonsstopp. Det er et topp anlegg både i forhold til effektivitet, miljø og bærekraft.

– Vi hadde besøk av en lakk-leverandør i forrige uke. De mente at dette var noe av det fineste lakkanlegget de hadde sett i Norge. Det er en veldig god referanse for oss, og betyr at vi har gjort mye riktig, sier Kjetil Monsøy.