Møre Trafo har landet en gullkantet kontrakt som kan bety minst 300 millioner kroner over seks år for hjørnesteinsbedrifta i Sykkylven.

– Kontrakten med NTE Nett og TrønderEnergi Nett er nok en av Møre Trafos største i nyere tid og det er selvsagt strålende at vi har vunnet denne, sier svært fornøyd salgssjef Ivar Lifjeld i Møre Trafo.

Ivar Lifjeld, salgssjef i Møre Trafo.

Landets nest største
Møre Trafos kontrakt er inngått med Norges nest største nettselskap målt i antall kunder etter at NTE Nett og TrønderEnergi Nett har slått sammen nettvirksomhetene til et felles trøndersk eid nettselskap.

«Hele» Trøndelag
Det nye selskapet, som ble formelt etablert i juni i år, vil drifte strømnettet i store deler av Trøndelag. Konsernet vil ifølge Adresseavisen ha 250 000 kunder fra starten av, rundt 450 medarbeidere og en samlet nettkapital på omtrent 5,4 milliarder kroner.

50-60 millioner
– Vi har inngått en treårig kontrakt med muligheter for ytterligere tre år. Vi regner med at kontrakten årlig betyr et sted mellom 50-60 millioner kroner for Møre Trafo. Trondheim elektrifiserer mye om dagen, både busser og ferjer skal gå på strøm, så her er det behov for store investeringer i elektrisk infrastruktur, forteller Lifjeld.

Supert samarbeid
Møre Trafo har i lengre tid hatt en rammeavtale og et svært godt samarbeid med de to selskapene. I anbudet ble Møre Trafo foretrukket fremfor store aktører som ABB og Simens. Avtalen innebærer en totalleveranse av nettstasjoner, transformatorer, bryteranlegg og lavspenningstavler.

Ny rekord
En kontrakt som kan bety minst 300 millioner kroner over seks år, betyr mye for en bedrift som Møre Trafo som har en årlig omsetning på nærmere 400 millioner. I fjor satte Møre Trafo ny omsetningsrekord med 380 millioner kroner.

Vil øke kapasiteten
Utsiktene for hjørnesteinsbedrifta i Sykkylven er svært gode. Møre Trafo har en svært positiv utvikling grunnet elektrifiseringen av Norge, det klare politiske signalet om at el-nettet må bli mer robust, samtidig som utviklingen i forhold til eksportmarkedet er god for Møre Trafo.
– Ja, vi forventer fortsatt økt etterspørsel i markedet og ser på muligheter for å øke vår kapasitet betydelig, forteller Lifjeld.

Størst i Norge
Møre Trafo er Skandinavias største produsent av fordelingstransformatorer og ferdigmonterte nettstasjoner. Møre Trafo er størst i Norge på transformatorer med en markedsandel på rundt 50 prosent, og nest størst på salg av nettstasjoner. Møre Trafo har i dag 135 ansatte og et produksjonsareal på 13 500 kvadratmeter.