Energimontørlærling Sivert Stølan (19) og 13 andre lærlinger innen Elektrofaget hadde stort faglig utbytte av opplegget hos Møre Trafo.

Ny kunnskap om trafoer og nettstasjoner tilegnes under fabrikkbesøket.

– Det var kjempenyttig og jeg fikk mange aha-opplevelser underveis, forteller Sivert fra Molde som er energimontørlærling hos Istad Nett.

Møre Trafo er hovedleverandør til Istad Nett, så Sivert er godt kjent med Møre Trafo, men fabrikkbesøket ga masse ny kunnskap om trafoer og nettstasjoner.

– Jeg trodde produksjonen var mer automatisert og ikke klar over at transformatorproduksjonen krever så mye håndarbeide. Også teoridelen var svært grundig og ikke minst nyttig i forhold til hva man ikke bør gjøre når det gjelder montering. Spørs om ikke Istad Kraft er spart for noen tabber i fremtiden, ler Sivert som skal opp til fagprøven om et års tid.

Sivert er strålende fornøyd og stortrives med yrkesvalget sitt. Det stilles store krav til de som har valgt elektrofag, det er viktig at du er nøyaktig og systematisk, praktisk anlagt, har godt håndlag, er serviceinnstilt, tenker logisk, er kreativ og har et godt fargesyn.

I alt 14 elektro-lærlinger fra Møre og Romsdal var med på opplegget som Nils Johan Sylte, Møre Trafos distriktssjef for Midt-Norge, var ansvarlig for.