Møre Trafo investerer 12 millioner kroner i et avansert automatiseringsanlegg som det kun finnes to av i hele Europa.

En av Møre Trafos leverandører av tidligere maskiner har nå utviklet en robotpakker som står i enden av et klippeverk.

Robotiserer tung jobb
– Ved å ta i bruk en robot som pakker, vil kjernene være ferdig pakka samtidig som kjerneblikket blir stansa ut. Dette vil spare både tid og krefter i forhold til dagens måte å produsere kjerner til transformatorer, forklarer fabrikksjef Steinulf Grøvik.

Pakking av kjerner er en tung og tidkrevende prosess som i dag blir gjort utelukkende manuelt. I snitt tar det fire og en halv time å pakke en kjerne, og i snitt tar det to og en halv time å klippe en kjerne.

I 35 år har Gunn Østrem pakket kjerner manuelt hos Møre Trafo. Til sommeren får hun en ny kollega i en robot som pakker og klipper, men det vil fortsatt være behov for manuell arbeidskraft i avdelingen.

Uten operatør
Klippeverket med robotpakking har også automatisk innmating av blikk. Dermed kan denne maskinen kjøres uten operatør. Så lenge det er kjerneblikk på innmateren, er det tilstrekkelig kun med overvåking for at maskina skal fungere og gjøre jobben.

Slik ser kjerneblikket ut før det blir pakket.

Ferdig pakket kjerne.

Langt fremme
– Møre Trafo har i mange år vært langt fremme når det gjelder automatisering. Ved å investere i et nytt klippeverk med robotpakker og innmater, vil vi også i fremtiden ligge langt fremme i utviklingen. Dette anlegget er kun det tredje i sitt slag i hele Europa. De to første er levert i Italia, forteller Steinulf Grøvik.

Investerer for fremtiden
Et nytt klippeverk med robotpakker og innmater vil koste rundt 12 millioner kroner og skal etter planen leveres Møre Trafo sommeren 2020. – Selv om kostnaden er stor, mener vi at dette er en svært god investering for Møre Trafo og fremtiden, sier fabrikksjefen.

Ingen mister jobben
Det nye klippeverket har en kapasitet på omtrent halvparten av dagens behov. Parallelt med dette vil Møre Trafo fortsette å kjøre et tradisjonelt klippeverk og pakke kjerner manuelt. Ingen vil bli arbeidsledige som følge av denne automatiseringen og det vil være nok å gjøre her for alle. Automatiseringen vil trolig redusere bemanninga på kjernepakking med tre årsverk som er tenkt overført til andre avdelinger, forklarer Steinulf Grøvik.

Gir resultater
De store investeringene og den strategiske satsingen som Møre Trafo har gjort i automatisering og robotisering av produksjonen har bidratt til svært gode resultater for bedriften i Sykkylven som er markedsleder i Norge på transformatorer og komplette nettstasjoner.

Spennende prosjekter
I tillegg til å investere i klippeverk med robotisert pakking, har Møre Trafo mange andre spennende prosjekter på gang. Vi har bestilt et nytt oljeforbedringsanlegg som skal leveres i begynnelsen av 2020. Vi er i gang med å prosjektere et nytt bygg som etterhvert skal inneholde et nytt lakkeringsanlegg. I planene for 2020 har vi også startet prosjekt for to nye sveise-roboter og en ny kantpresse, forteller fabrikksjefen på Møre Trafo, Steinulf Grøvik.

Slik ser skissen for nytt klippeverk med innmater og robotpakker ut. Det finnes bare to slike i hele Europa og det tredje skal installeres i Møre Trafo sommeren 2020.