Møre Trafo har hatt en nærmest eksplosjonsartet økning i ordreinngangen på hele 40-50 prosent. 

– Vi liker dårlig at leveringstiden til våre kunder øker, men gjør det vi kan for å bedre situasjonen. De kommende måneder vil vi ha fullt fokus på å bedre leveringspresisjonen. Det vil si at vi setter inn økte ressurser for å justere kapasitet og bedre kunne forutsi forsinkelser, sier administrerende direktør Leif Leira.

Administrerende direktør i Møre Trafo, Leif Leira.

Økt forutsigbarhet
Om Møre Trafo lover en leveringstid og det blir forsinkelse, så skal kunden i god tid få vite at det blir forsinkelse og hvor lang den blir. Det vil øke forutsigbarhet og gi kunden større mulighet til å kunne tilpasse seg situasjonen.

– Våre leveringstider kan på enkelte varer bli opptil det dobbelte av normalen som er 4-8 uker avhengig av type produkt.
Det er for tiden transformatorer som har størst trykk i fabrikken, men vi leverer fortsatt langt raskere enn resten av Europa, som nå har leveringstider på et halvt år.

Investerer i kapasitet
– Vi scoret høyt på en kundetilfredshet-undersøkelse som ble gjennomført i fjor. Kundetilfredshet betyr svært mye for oss og derfor tar vi nå grep om vår leveringstid og leveringspresisjon, sier Leira.

Møre Trafo også øker kapasiteten vesentlig i flere avdelinger, med investering i maskiner, bygg og ansetter stadig nye medarbeidere. Men transformatormarkedet er nå så hett at endringene skjer fortere enn man bygger kapasitet, så det blir et kappløp på godt og vondt. Samtidig er det globale markedet for råvarer og komponenter på et svært «opphetet» nivå, noe som gir en ytterligere utfordring for leveringssituasjonen.

«Alt» elektrifiseres
– Årsaken er som nevnt at ordreinngangen best kan beskrives som enorm. Det er nærmest elleville tilstander i Norden og Europa, og markedet synes umettelig, forklarer Leira.

«Alt» skal over fra fossilt til elektrisk – alle næringer, busser, biler, båter ferger – og gir en enorm belastning og utfordring for produsenter. Presset er spesielt stort på produksjon og levering av transformatorer. På levering av nettstasjoner er Møre Trafo mèr à jour, men her er det utfordringer med en del underleverandører som er berørt av råvaremangelen på verdensmarkedet.

Jobber på spreng
– Vi jobber nå hardt for å kunne øke kapasiteten uten at dette skal gå utover kvaliteten. Vårt ufravikelige mål er at våre kunder alltid skal få levert markedets absolutt beste løsninger innen transformatorer og nettstasjoner, understreker Leira.

Scorer høyt
På kundetilfredshetsundersøkelsen fra sommeren 2021, scorer Møre Trafo imponerende høyt på alle parametere. På en skala fra 1 til 6 lå de gjennomgående godt over 5 i snitt. På spørsmål om hvor fornøyd kunden er totalt sett med Møre Trafo som leverandører gir hele 58 prosent Møre Trafo høyeste score med karakteren 6 og 26 prosent gir karakteren 5.

Topp kvalitet
Produktkvaliteten får kjempescore av Møre Trafos kunder. Her er gjennomsnittet en score på hele 5,7 av 6 som høyeste. I fritekstbesvarelsene fremheves «produktutvikling og kompetanse» og «produktene og folkene som jobber der». Også service og at Møre Trafo er «fleksible, kundeorienterte og leverer gode produkter med høy kvalitet» kommer svært høyt opp på lista.

Markedsledende
– Selv om vi scorer bra, er kundetilfredshet en ferskvare det må jobbes med hele tiden – som nå med utfordringer på leveringstid. Gjennomføringen av slike undersøkelser er verdifulle fordi de avdekker områder hvor det er rom for forbedringer. Det er viktig for hele tiden å være i forkant, være markedsledende og for bransjeutviklingen, mener Leif Leira, administrerende direktør for Skandinavias største produsent av fordelingstransformatorer og ferdigmonterte nettstasjoner.